Adresa: Informačná kancelária mesta Levoča (IKLE), Námestie Majstra Pavla 58, 054 01 Levoča
Mail: ikle@levoca.sk
Tel.: +421534513763
GPS: 49.027675, 20.589539 (IKLE)

JADRO LEVOČE

Bohatstvo a význam stredovekej Levoče dokazujú predovšetkým meštianske domy tvoriace dnešné Námestie Majstra Pavla. Napriek množstvu ničivých požiarov si námestie zachovalo gotické i renesančné prvky.

Rozmach nastal predovšetkým vďaka privilégiu – právu skladu. Rovnaké právo získalo špekulatívnym spôsobom aj mesto Kežmarok, čo malo za príčinu 250 rokov trvajúcu vojnu medzi mestami. Levoča zároveň stála na takzvanej jantárovej obchodnej ceste, ktorá smerovala od Baltského po Jadranské more.

Čulý obchodný ruch si vyžadoval ochranu obyvateľov. Dobre poslúžil fortifikačný systém vybudovaný okolo celého mesta. V časoch najväčšej potreby mal 15 bášt. Dnes je možné obdivovať šesť z nich, pričom tri tvoria mestské brány. Ide o Košickú, Poľskú a Menhardskú. Posledná menovaná získala svoj názov podľa obce Vrbov, ktorá sa v starej nemčine nazývala Menhard.

THURZOV DOM

Veľkoobchodníkovi s kovmi (predovšetkým s meďou) patril dom číslo 7 na námestí v Levoči. Dalo by sa povedať, že ide o najokázalejšiu budovu, bohato zdobenú renesančnou atikou a sgrafitovou výzdobou. Rod Thurzo štedro podporoval školstvo, kultúru i umenie v meste a dával priestor všeobecnému rozmachu.

ĎALŠIE POZORUHODNÉ DOMY

O minulosti Levoče sa dozvedáme predovšetkým z kroniky Gašpara Haina. Svoj dom daroval lutheránom, vďaka čomu v ňom vzniklo Evanjelické lýceum. Dnes v tomto nádhernom objekte sídli Slovenské národné múzeum.

Prístavbu Baziliky sv. Jakuba tvorí Henckelova knižnica, ktorá je pravdepodobne prvou účelovou knižnicou na Slovensku. V svojej dobe obsahovala všetky Lutherove spisy a diela Melanchtona s vlastnoručným venovaním.

Kupec európskeho formátu dal prebudovať pôvodný dom na Schwabov palác. V čase rekatolizácie sa v tomto architektonickom skvoste s jedinečným arkádovým dvorom konali bohoslužby evanjelickej cirkvi.

Za najbohatšieho mešťana bol považovaný Šebastián Krupek, ktorého rodina sa do Levoče prisťahoval z Krakova. Jeho dom na Námestí Majstra Pavla 44 vzbudzuje pozornosť predovšetkým bohatou priestorovou výzdobou fasády.

Kto by nepoznal dielo Jána Ámosa Komenského Orbis Pictus? Štvorjazyčná tlač zdobená drevorytmi sa realizovala v Brewerovej tlačiarni, ktorá v Levoči nepretržite fungovala od roku 1624 takmer jeden a štvrť storočia. V dobovej kníhtlačiarskej dielni na Námestí Majstra Pavla 26 uzrel svetlo sveta aj kancionál Juraja Tranovského Cithara Sanctorum.

Námestie Majstra Pavla v Levoči ozdobuje vyše šesťdesiat meštianskych domov. V centrálnej časti námestia sa okrem evanjelického kostola, radnice a Baziliky sv. Jakuba nachádza aj mestský park. Vznikol na popud kapitána Arthura Wildburga v roku 1835. V tom čase Levoča stratila obchodný význam a námestie s trhoviskom nahradila prechádzková aleja s altánkom.

OKOLIE LEVOČE

Spišský hrad a Spišská Kapitula sú ďalšou neodmysliteľnou zastávkou na ceste po pokladoch Spiša (19 km).  Oku lahodiace mesto Kežmarok (28 km) dýcha rovnakou históriou a jeho dejiny sú úzko späté s Levočou.

    Vaše meno (povinné)

    Váš email (povinné)

    Predmet

    Vaša správa

    [recaptcha]