• Obec Ždiar
  • Adresa: Obecný úrad Ždiar, Ždiar 202, 059 55 Ždiar
  • Mail: ocu@zdiar.sk
  • Tel.: +421524498100
  • GPS: 49.271449, 20.271842 (Parkovisko Obecný úrad), 49.270939, 20.264819 (Parkovisko Múzeum Ždiarsky dom)

AJ DEJINY SA MÔŽU MENIŤ

Niekedy sa zapíše to, čo sa práve hodí, inokedy dôjde k omylu nejednoznačným výskumom. A práve to druhé sa udialo pri rázovitej obci Ždiar. Donedávna sa považoval rok 1282 za rok prvej písomnej zmienky o obci. Fakty hovoria niečo iné. Skutočný záznam o Ždiari, atramentom na pergamene, pochádza až z roku 1590. Originál listiny vlastní archív Spišskej Kapituly.

Drsné podnebie a husté lesy nepriali masívnemu usídľovaniu obyvateľstva v tejto zamagurskej lokalite. Medzi prvých trvalo žijúcich Ždiaranov môžeme zaradiť valachov, drevorubačov, uhliarov a pastierov. V písomnosti z roku 1628 sa už Ždiar nazýva obcou.

Dnes Ždiar patrí medzi veľmi vyhľadávané strediská zimných športov a celoročnej turistiky.
ČO SA OPLATÍ V ŽDIARI NAVŠTÍVIŤ?

Prechádzku celým Ždiarom možno vnímať ako menšiu túru. Obec sa popri ceste tiahne v dĺžke niekoľkých kilometrov a zarezáva sa do viacerých dolín. Ždiarske budovy pomerne často využívajú drevo ako stavebný materiál, čo dáva mnohým obydliam jedinečnú charakteristiku.

Silné ľudové cítenie prevláda aj v dnešnej modernej dobe. Predovšetkým v nedeľu sa Ždiarania schádzajú v kostole, kam kráčajú v úchvatných goralských krojoch.

Múzeum Ždiarsky dom sa nachádza v drevenici, teda v pôvodnej architektúre. Expozícia dôsledne mapuje život miestnych Goralov, disponuje autentickým vybavením interiéru a bohatstvom v podobe krojovaných odevov. K fenoménom patrí možnosť oboznámiť sa s obradom ždiarskej svadby. Záujemcom je ponúkaná možnosť vyskúšať si miestny kroj. Vyhotovené fotografie tak aj po rokoch pripomenú jedinečnosť tejto expozície.

Bachledová dolina s Chodníkom korunami stromov sa stala priam magnetom pre turistov. Bezbariérovosť v celej dĺžke v kombinácii s nádherným výhľadom poteší malých i veľkých návštevníkov.
NA SKOK OD ŽDIARU

Tatranská Javorina vzdialená len 11 kilometrov od Ždiaru je známa predovšetkým chrámom a poľovníckym zámočkom. Drevený rímskokatolícky Kostol sv. Anny dal v roku 1903 postaviť knieža Hohenlohe. Zasvätený je patrónke lesnej práce. Zvláštnosťou je skutočnosť, že knieža bol protestant.

Zámoček Hohenlohe v Tatranskej Javorine je využívaný na reprezentačné účely Kanceláriou prezidenta Slovenskej republiky. Návštevníkom je prístupný každý štvrtok okrem štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja. Zámoček pruského kniežaťa s pôvodným vybavením je od roku 2009 národnou kultúrnou pamiatkou.

Zamagurie sa odjakživa prepájalo s Pieninami. Atraktívny Červený Kláštor (37 km) okrem turistiky a adrenalínového splavu Dunajca ponúka aj kúpele Červený Kláštor – Smerdžonka (45 km). Milovníkov histórie nadchne mesto KežmarokMestským hradomDreveným evanjelickým artikulárnym kostolom – UNESCO (22 km).