• Adresa: Obecný úrad Osturňa, Osturňa 153, 059 79 Osturňa
  • Mail: info@tatryspispieniny.sk
  • Web: http://www.obec-osturna.sk
  • Tel.: +421524492135
  • GPS: 49.334846, 20.233629 (Parkovisko Obecný úrad Osturňa)

 

 

ČRIEPKY HISTÓRIE

Oblasť dnešnej Osturne v dávnoveku navštevovali obyvatelia celého Zamaguria, Poľska a Podkarpatskej Rusi. Prvá doložená písomná zmienka pochádza z roku 1593. Je však pravdepodobné, že zopár celoročne obývaných usadlostí stálo v tejto lokalite už skôr.

Vplyvom kolonizácie sa obec rozrástla. Vytvorili sa pozemkové parcely, ktoré boli následne pridelené osadníkom. Zaviedol sa tak stavebný poriadok takzvaného reťazového osídlenia tiahnuceho sa takmer 8 kilometrov. V dôsledku masívneho rozdeľovania pôdy sa časom stala Osturňa najľudnatejšou obcou Zamaguria.

VLASTNÝ JAZYK

Jedným z fenoménov je používané nárečie – Osturnianska hvara. Prevažné gréckokatolícke vierovyznanie radí Osturňu za najsevernejšiu rusínsku obec pod Spišskou Magurou. Ešte aj dnes sa dajú obdivovať obrábané terasovité políčka, pričom poľnohospodárstvo a chov domácich zvierat bol po celé generácie hlavnou obživou.

TVRDÝ KRAJ

Ťažké životné podmienky sa odzrkadlili aj v bývaní. Zrubové domy posadené na kamennej podmúrovke, ktorá vyrovnávala nerovnosť terénu, sú jedinečné. Sedlové strechy pokryté ručne štiepnym šindľom veľmi dobre odolávali náporom snehu. Steny zhotovené z ťažkých trámov dodávali stavbám pevnosť. Škáry medzi opracovanými brvnami sú vyplnené a vymaľované prevažne modrou farbou. Okrem estetickej stránky táto technika mala zároveň izolačnú funkciu. Typické sú aj výrazné ornamentálne zdobené okenice. Okrem domu na bývanie stáli za usadlosťou maštale, stodoly a iné hospodárske objekty. Dnes tvorí 157 dreveníc Osturne pamiatkovú rezerváciu ľudovej architektúry. Pre návštevníkov sa tak zachoval autentický živý skanzen, ktorý prirodzene vytvorili a udržiavajú mozoľnaté ruky miestnych obyvateľov.

NAJNOVŠIA EXPOZÍCIA

V budove zrekonštruovanej školy je širokej verejnosti dostupná muzeálna expozícia osturnianskej izby. V nej sa návštevník môže oboznámiť s ťažkým životom obyvateľov. Priestor nádherne dotvára tradičný nábytok, každodenné doplnky domácnosti, ako aj bežne používané náradie. Vzhľadom k tomu, že v menej dostupných častiach regiónu patrila medzi najvýznamnejšie udalosti svadba, aj tejto téme sa expozícia venuje. Každému záujemcovi je umožnené zakúpiť si originálnu výšivku, bábiku alebo si odniesť zmes byliniek.

PONUKA OKOLIA

Pozornosť si zaslúži aj prírodná rezervácia Veľké Osturňanské jazero. Výnimočné je tým, že zarastá a jazero sa postupne mení na rašelinisko. Milovníkov botaniky odmení pohľad na Rosničku okrúhlolistú, ktorá sa radí medzi mäsožravé rastliny. Vzhľadom k sprísnenej ochrane územia a náročnému vytváraniu bezpečnej zóny v okolí jazera sa turistické značky neobnovujú a prístupová cesta je na mnohých miestach veľmi ťažko priechodná.