• Adresa: Turistické informačné centrum Spišské Podhradie, Mariánske námestie 34, 053 04 Spišské Podhradie
  • Mail: tic.spisskepodhradie@gmail.com
  • Tel.: +421534195133
  • GPS: 49.001595, 20.740098 (Parkovisko pri Biskupskej záhrade)

SLOVENSKÝ VATIKÁN

Spišská Kapitula je dnes súčasťou mesta Spišské Podhradie, no niekedy bola samostatnou obcou. Oblasť Spišského hradu osídľoval už pračlovek, avšak významná éra začala so stavbou hradného komplexu.

Opevnenému areálu cirkevného mestečka dominuje trojloďová Katedrála sv. Martina s dvojvežovým priečelím. Reprezentačný chrám začali stavať na mieste staršej stavby v roku 1221 pre potreby Spišského prepošstva. Náročnú výstavbu ochromil tatársky vpád v roku 1241 a v prácach sa pokračovalo po roku 1270. Ďalšie nepokoje mali za následok, že sakrálna stavba nesie prvky pevnosti so štrbinovými strieľňami.

Interiér pseudobaziliky ozdobuje kamenná plastika leva držiaceho labami knihu. Bola zhotovená v prvej polovici 13. storočia. Zachovala sa aj vzácna freska vyobrazujúca korunováciu Karola Róberta z Anjou s centristicky umiestnenou Máriou držiacou na kolenách malého Ježiša. Nástennú maľbu ozdobuje rok 1317.

Po roku 1650 bola v okolí Spišskej Kapituly vybudovaná pravdepodobne najstaršia kalvária na Slovensku, známa ako Spišský Jeruzalem.
STREDOVEKÁ PÝCHA

  1. storočie spája Spišskú Kapitulu s funkciou hodnoverného miesta, čo sa dá chápať ako stredoveký notársky úrad. Taktiež vzdelanie malo svoje miesto, s čím súviselo založenie školy. Kapitula bola jedným z centier cirkevného školstva na území dnešného Slovenska.

Neďaleko reprezentatívneho chrámu bol súčasne budovaný Prepoštský palác, ktorý je dnes známy ako Biskupský. Neskôr k palácu prislúchal francúzsky park, do ktorého sa vchádzalo cez Hodinovú vežu z roku 1739. Oproti nej stojí od roku 1732 socha sv. Jána Nepomuckého.

SEMINÁR

Pod ochranou opevnenia je aj budova kňazského seminára. Tá bola viackrát prebudovaná. Najviditeľnejší architektonický zásah sa udial v roku 1932 až 1933, keď bola zbúraná vežička a zvonica kaplnky. Zároveň bolo k budove pristavané ďalšie podlažie.

Hodnotná seminárna knižnica mala do roku 1890 viac než 4 000 kníh. V priebehu nasledujúcich rokov sa knižnica rozrástla k úctyhodnému počtu 30 000 zväzkov.

Dnes budova nesie názov Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.

NAJBLIŽŠIE OKOLIE

Stopy viery zanechala aj židovská obec v podobe synagógy v Spišskom Podhradí (2 km). Veľkej pozornosti sa teší Kaplnka svätého Kríža na Sivej Brade (2 km). K sakrálnym skvostom patrí Kostol Svätého Ducha v Žehre – UNESCO (7 km).