mala_frankova

 

OD NAJSTARŠÍCH ČIAS

Zamagurie sa začalo výraznejšie zaľudňovať výstavbou a fungovaním opátstva Červený Kláštor. Jeho rozmach dal podnet k zakladaniu nových dedín. Jednou z nich sa stala poddanská obec Malá Franková. Písomné pramene spomínajú Frankowu už v roku 1568. Osídlenie Doliny Frankovského potoka bolo už koncom 13. storočia.

Obec získala názov pravdepodobne po magistrovi Frankovi, ktorý v oblasti žil na prelome 13. a 14. storočia. Po roku 1550 sa do Malej Frankovej prisťahovalo početnejšie rusínske obyvateľstvo. Ďalšie storočia prinášali častejšie zmeny majiteľov a kolísavý vývoj spokojnosti domácich obyvateľov. Koncom 17. storočia mala Malú Frankovú zapísanú v majetku rodina Rákoczy a pre miestnych nastali lepšie časy.

Ako sa menila politická situácia, tak sa menil aj názov dediny. Poľsky znejúci názov sa menil na maďarský, nemecký a neskôr na slovenský. Roky 1979 až 1989 sa niesli v znamení sceľovania. Obce Veľká a Malá Franková boli zlúčené do jednej dediny Franková. Počnúc rokom 1990 sa Malá Franková stala opäť samostatnou obcou s vlastnou identitou.

NA ČO SA OPLATÍ ZAMERAŤ

Drevený Kostol sv. Jozefa bol prestavaný do dnešnej podoby z pôvodnej menšej kaplnky. V interiéri sa nachádza starší oltár z obdobia neskorého baroka. Zaujímavé sú aj sochy sv. Jozefa s Ježišom a Panny Márie vyrezané z lipového dreva. Vedľa chrámu sa vypína drevená zvonica.

V sakrálnom duchu sa nesie staroslovenský areál a prvé ľudové múzeum hlaholiky v Malej Frankovej. Expozícia s názvom Ogrod svätých sedmopočetníkov je zaujímavá aj jednou raritou. Ide o najmenší drevený kostolík na Slovensku, nachádzajúci sa uprostred areálu. Nie menej zaujímavý je unikátny drevený kríž so solárnym podsvietením. Bol osadený pod hrebeňom Spišskej Magury pri príležitosti 400. výročia založenia obce.

Legenda

Sedliak Vojtko začal kosiť lúku s prvými lúčmi slnka. Z práce ho vtrhol dupot kopýt prichádzajúci z neďalekého lesa. Len čo sa obzrel tým smerom, uvidel Turka v bojovej nálade, ako mával nad hlavou zakrivenou šabľou. Vojtko si v tej chvíli myslel, že je s ním koniec. Jazdcovi sa stačilo len zahnať ostrou zbraňou, aby sa hlava sedliaka skotúľala dole grúňom. Vtom sa kôň splašil, postavil na zadné a Turek zletel rovno na kosu. Nebolo Vojtkovi všetko jedno, veď nikdy nikoho nezabil, no nešťastná náhoda sa nedala zvrátiť. Pochoval teda tureckého vojaka, hrob mu obložil kamením a vrátil sa domov vyrozprávať všetko, čo sa mu prihodilo. Od toho dňa mali Frankovčania obavu, že sa za vojaka príde na dedine pomstiť celé turecké vojsko. V obavách a bázni preto postavili malú kaplnku, kam sa chodievali modliť a prosiť o uchránenie pre tureckým nájazdom i duchom zomrelého vojaka.

ČARO OKOLIA

Celá lokalita Malej Frankovej je posiata chodníkmi, ktoré sú vhodné aj pre cyklistiku. V zimnom období zase poslúžia bežkárom na lyžiach. Milovníci dreveníc si prídu na svoje v živom skanzene – Osturni (8 km). Prechádzka korunami stromov v Bachledovej doline očarí výhľadmi a je vhodná aj pre rodiny s deťmi. Históriou dýcha Múzeum Červený Kláštor, pričom splav Dunajca či prechádzky Pieninským národným parkom sa rozhodne hlboko zapíšu do sŕdc návštevníkov (20 km).