Evanjelický kostol
Námestie Majstra Pavla 3, 054 01 Levoča
Mail: faralevoca@gmail.com
Tel.: +421534512319
GPS: 49.025404, 20.588857 (Parkovisko pri kostole)

OD KAMEŇA K DREVU

Rok 1544 sa viaže s príchodom reformácie do Levoče. Prevažná časť obyvateľov sa hlásila k evanjelikom. Nemecky hovoriaci veriaci mali Bohoslužby v dnešnej Bazilike minor sv. Jakuba. Slovensky sa kázalo v takzvanom Čiernom chráme, ktorý dnes poznáme, ako starý minoritský Gymnaziálny kostol. A prívrženci maďarskej reči sa roztrúsili raz tam, raz onam. Dobre sa darilo evanjelikom až do príchodu protireformácie. V roku 1674 sa všetko zmenilo. Protestanti zostali bez chrámu až do Šopronského snemu v roku 1681. V nasledujúcom období si za mestskými múrmi postavili drevený kostol na mieste dnešného evanjelického cintorína. Písal sa rok 1709, keď im ho vzal oheň, čo podnietilo veriacich k výstavbe druhého dreveného chrámu. A o tento stánok Boží evanjelici prišli. A tak skončila éra dreva.

NOVÝ EVANJELICKÝ KOSTOL NA NÁMESTÍ

Koľko to bolo radosti, keď na Námestí Majstra Pavla vyrástol nový klasicistický evanjelický kostol s pôdorysom v tvare gréckeho kríža a majestátnou kupolou. Ako udivovala v roku 1837, tak udivuje i dnes. Kto nazrie dovnútra, neobanuje. Impozantná mohutnosť interiéru potvrdzuje to, o čom sa šušká. Je pravdou, že sa kostol z vnútra zdá oveľa väčší, než zvonku. Druhý architektonický klam sa dostavuje vzápätí. Chrám vyvoláva dojem kruhovej, ba až polguľovej stavby. Netradične veľké chóry priťahujú zrak k policiam plným vzácnych historických kníh. Vyvýšený priestor je zvláštny ešte niečím. Drahocenný organ z roku 1697 si síce žiada generálnu opravu, no pochádza z dreveného kostola. Mladší organový brat bol postavený v roku 1937 a počas cirkevných obradov svojim mohutným hlasom zalieva priestor i duše veriacich. A aby si pri ušiach prišli na svoje aj oči, oltár je ozdobený obrazom od známeho levočského maliara Jozefa Czauczika. Je na ňom znázornený Kristus, ako zachraňuje Petra na mori. Ale aj tento nádherný výjav ukrýva malé tajomstvo. Obraz bol namaľovaný podľa originálnej predlohy z Drážďan, len ten v Levoči je zrkadlovo otočený.

TO BY NIKTO NEČAKAL

To najkrajšie je očiam ukryté. Kto by sa neunúval nazrieť za oltárny priestor, prišiel by o veľa. Unikátna kolekcia trinástich obrazov sa zachovala ešte z druhého dreveného chrámu. V strede sa nachádza obraz znázorňujúci Ježiša Krista ako Spasiteľa sveta – Salvator Mundi. Po ľavej i pravej strane sú rozmiestnené šestice obrazov. Pozornému oku neunikne, že diela okrem nemeckých nápisov a zobrazení apoštoli disponujú aj atribútmi ich umučenia. Biblický cyklus znázorňuje univerzálnosť cirkvi a Kristovu vládu nad svetom.

SMUTNÉ TAJOMSTVO PAMÄTNEJ TABULE

Za krstiteľnicou je stĺp a na stĺpe je umiestnená pamätná tabuľa. Je venovaná všetkým evanjelickým vojakom z Levoče, ktorí padli v I. svetovej vojne. Ako skončila prvá, tak skončila i druhá svetová vojna a okrem iného priniesla i nové móresy vládnucej moci. Tá nariadila, aby bola tabuľa zahalená čiernou látkou, pretože podľa nich nebolo vhodné vzdávať úctu týmto obetiam.

ABY SA NEZABUDLO

Ján Marschalko nebol len tak hocijaký sochár z Levoče, ale sochár európskeho významu. Prevažne sa zdržiaval vo Viedni, Mníchove, Paríži a Pešti. Práve tam sú do dnešných dní obdivované obrovské kamenné levy na Reťazovom moste. Jeho sochársku stopu vidieť aj v košickom Dóme sv. Alžbety, ktorý zdobia neogotické sochy z konca 19. storočia. Levoči zanechal mohutného anjela, ktorý slúžil ako náhrobok sochárovým rodičom, aby sa na nich nikdy nezabudlo.

ČO SA ROZHODNE OPLATÍ VIDIEŤ

Predovšetkým historické námestie má čo ponúknuť. Obdivovať diela Majstra Pavla je možné aj mimo Levoče. Socha Krista od svetoznámeho umelca je v útrobách nádhernej Baziliky minor sv. Kríza v Kežmarku (28 km). Skvostom je aj Drevený evanjelický artikulárny kostol (UNESCO), ktorý právom volajú malá sixtínska kaplnka na Spiši. Celoročné vodné vyžitie ponúka termálne kúpalisko vo Vrbove (21 km). Ku klenotom podzemia rozhodne patrí Belianska jaskyňa (47 km).