• Adresa: Obecný úrad Malý Slavkov, Gerlachovská 52, 060 01 Malý Slavkov
  • E- Mail: obec@obecmalyslavkov.sk
  • Tel: +421 52 452 24 00
  • GPS: 49.1514064,20.3139128 (Parkovisko Obecný úrad)

KONE, OVCE, STRÁŽCOVIA

Historické dokumenty ponúkajú viaceré hypotézy o vzniku obce Malý Slavkov. Jedna predpokladá, že ju založili pašeráci koní, ktorí prevádzali kone z Poľska na územie Spiša. V 13.storočí skutočne viedla hranica s Poľskom neďaleko Kežmarku, v oblasti medzi Strážkami a Spišskou Belou. Druhá teória súvisí s existenciou veľkého košiara s chovom oviec a produkciou syra,  a tá tretia predpokladá, že osadu založili strážcovia hraníc. Vychádza historickej listiny z roku 1235, kde sa  spomínajú osady strážcov v oblasti Strážiek a osady na Michalskom vŕšku (Kežmarok). Doposiaľ je patrónom obce Malý Slavkov sv. Michal Archanjel, ktorého si aj strážcovia uctievali ako svojho nebeského ochrancu.

Najstaršia písomná zmienka je  listina z roku 1275, v ktorej sa spomína Štefan, ktorý požiadal prepošta Jakuba o prepísanie listiny o darovaní pozemkov a kúrie nachádzajúcej sa blízko rieky Poprad pri dedine svätého Michala Archanjela. V roku 1700 prešiel majetok Malého Slavkova pod vlastníctvo mesta Kežmarok.

ČO SPÁJA OBEC S NAPOLEÓNOM?

Myšlienka organizovať stretnutia obcí s názvom Slavkov zaujala aj predstaviteľov podtatranskej obce a pravidelne sa zúčastňovali stretnutí, v roku 2010 ho dokonca organizovali. A keď situácia dovolí tak aj v roku 2022. Bitku troch cisárov nahrádzajú  priateľské súťaže a zápolenia, ale všetci v sebe nesú hrdosť Napoleóna a túžbu zvíťaziť.

HASIČI – BOJOVNÍCI S ČERVENÝM KOHÚTOM

Nočných strážnikov, ktorí dbali o pokojný spánok obyvateľov a striehli na prípadný vznik požiaru nahradilo od roku 1893 hasičské družstvo,  ktoré v obci pretrvalo dodnes. Dobrovoľní hasiči vykonávajú záchranné práce pri požiaroch, povodniach, veterných smrtiach aj dopravných nehodách.

Vyznávajú hasičské desatoro https://dhz.obecmalyslavkov.sk/hasi-ske-desatoro.html a požívajú úctu a dôveru miestnej komunity. Zúčastňujú sa a pomáhajú aj pri organizácií rôznych podujatí, ktoré zaujmú aj návštevníkov obce: oslavy vstupu do Zemskej hasičskej jednoty, hasičské súťaže, plesy, vianočné posedenia, príchod Mikuláša ale aj divadelné predstavenia.

KONIEC BUČANIA  A  PASENIA KRÁV, ZAHRAJTE SI GOLF

Lúky s nádhernými výhľadmi na štíty Vysokých Tatier sa v poslednej dobe neozývajú bučaním kráv, ale tichými krátkymi zvukmi odpálených golfových loptičiek v  rezorte ROYAL VALLEY GOLF CLUB.

Areál ponúka 9 jamkové ihrisko s parom 34  a dĺžkou 2355m. Ihrisko je dostupné pre hru širokej verejnosti, pravidelné dni otvorených dverí aj detský golfový tábor.

Z Malého Slavkova je len na skok do Vysokých Tatier, návštevníci na presun využívajú značené lesné cyklistické trasy. Ubytovať sa môžete v privátnych zariadeniach priamo v obci.

 HISTÓRIA NA DOSAH

Záujem o históriu uspokojí neďaleké mesto Kežmarok prehliadkou stredovekého námestia, hradu, historických kostolov (UNESCO), lyceálnej stredovekej knižnice a iných pamiatok. Tu je v letnom období sprístupnené aj  letné kúpalisko. Vzdialenosť do Thermalparku Vrbov je 10 km, do Kaštieľa Strážky 8km.