Mesto Levoča

  • Adresa: Mesto Levoča, Adresa: Bazilika minor svätého Jakuba, Námestie Majstra Pavla 53, 054 01 Levoča
  • Web: www.chramsvjakuba.sk
  • Tel.: +421534512347
  • GPS: 49.026441, 20.588651 (Námestie Majstra Pavla)

VEŽA BAZILIKY SV. JAKUBA

Hoci 70 m vysoká veža pôsobí starobylým dojmom, v skutočnosti je pomerne nová – pochádza až z 19. storočia a architektonicky dopĺňa gotický chrám pochádzajúci zo 14. storočia. Je pravdepodobne prvou vežou postavenou v neogotickom slohu na Slovensku. Pre návštevníkov je v letnej turistickej sezóne sprístupnená.

KRÁĽOVSKÁ NÁVŠTEVA ŠTYROCH JAGELLONSKÝCH BRATOV

Na konci 15. storočia navštívili kráľovské mesto Levoča štyria jagellonskí bratia. Vzácnu kráľovskú návštevu bolo potrebné v  chráme náležite usadiť. Veľmi dlhú drevenú lavicu vyrobenú pre vzácnych hostí umiestnili pred vstupný portál do pôvodnej gotickej veže a neskôr vchod zamurovali. Kostol aj

vežu veľmi často postihovali rôzne katastrofy, napríklad zemetrasenie v roku 1443 a množstvo požiarov v ďalších storočiach. Na konci 18. storočia bola stará veža natoľko poškodená, že hrozilo jej zrútenie, a preto z bezpečnostných dôvodov mešťania vežu rozobrali.

AJ CISÁR FRANTIŠEK JOZEF MAL RÁD PEKNÉ VÝHĽADY

Novú vežu začali stavať až v dvadsiatych rokoch 19. storočia, avšak pre nedostatok financií bola výstavba pozastavená. Práce urýchlila až návšteva cisára Františka Jozefa, ktorý vyčítal tak významnému kráľovskému mestu absenciu riadnej veže. Práce na veži prebiehali až do roku 1860. Postavená bola podľa návrhu Fridricha Mucka a za kamenárske práce zodpovedal majster Ľudovít Schmit. Celková cena stavby bola 84 000 zlatých.

ČAS PLYNIE STÁLE ROVNAKO

Však je to tak? A pretože je vzácny, treba ho merať. Kým v minulosti na to slúžili zvony, dnes je tu okrem nich aj moderný hodinový mechanizmus umiestnený medzi 2 zvonmi. Tie sú pomerne nové –  z roku 1925 a nahradili starší renesančný zvon zo 17. storočia, ktorý bol počas 1. svetovej vojny zrekvirovaný.

ČO VIDELI STRÁŽNICI, UVIDÍME TIEŽ

Na vrchné poschodie vedie drevené schodište do strážnice. Miestnosť bola chránená pred poveternostnými vplyvmi, zachoval sa v nej aj krb. Po prekonaní spolu 9 horizontálnych úrovní je odmenou nezabudnuteľný pohľad: na Tatry na západe a Slovenské rudohorie so Slovenským rajom na juhu. Uvidíte rôzne pamiatky mesta: z juhozápadného okna veže vidno gymnázia a Čierneho kostola, z južného okna radnicu so zvonicou a kupolu evanjelického kostola, a zo severného okna Thurzov doma a baziliku na Mariánskej hore.    

V jesennom období sa na vežu každoročne organizujú bežecké preteky. A kam po jej zdolaní? Najlepšie je zamieriť zrelaxovať do prírodného kúpaliska v Resorte Levočská Dolina, alebo  do termálneho kúpaliska vo Vrbove.

Každému učaria aj pamiatky (UNESCO) v neďalekom Spišskom Podhradí – Spišský hrad, Spišská Kapitula s biskupskou záhradou, Katedrála sv. Martina, ale aj ďalšie zaujímavé miesta: historické námestie, synagóga, či prechádzka “Spišským Jeruzalemom“.

Veža Baziliky sv. Jakuba je jedna z najstarších veží svojho typu na území Slovenskej republiky. Vedie na ňu 216 schodov. Veža kostola bola spoločne so západnými kaplnkami postavená v novogotickej fáze stavebného vývoja kostola v rokoch 1841 – 1860 okrem západnej časti 1. NP spodnej časti veže, ktorá je z klasicistickej fázy. V roku 1923 vypukol požiar na námestí, od ktorého sa chytila šindľová strecha kostola a krov veže a veža spadla na klenbu kostola. V rokoch 1948 – 1949 sa realizovala generálna oprava kostola. V roku 2002 bola ukončená obnova interiéru veže (nové drevené schodiská, nové stropy vo východnej časti veže, oprava omietok, výmena dlažieb). 1. NP je prístupné kamenným lomeným portálom zo západu, je konštrukčne jednotraktové, dispozičné štvorpriestorové s aditívne radenými priestormi oddelenými navzájom klenbovými oblúkmi. Ostatné nadzemné podlažia západnej časti veže, t.j. 9 horizontálnych úrovní, má drevené trámové stropy s jednoduchým záklopom a sú sprístupnené novým jednoramenným a dvojramenným dreveným rebríkovým schodiskom s dreveným doskovým zábradlím. Vo veži kostola sa nachádzajú dva hodinové zvony z roku 1925, z ktorých väčší je hnuteľnou národnou kultúrnou pamiatkou.

Otváracia doba, pracovná doba doba od 1. júla 2024:

Pracovná doba pre zamestnancov/lektorov Veže Baziliky sv. Jakuba:      

pondelok – nedeľa      09:00 – 18:00 hod.

Otváracia doba pre návštevníkov Veže Baziliky sv. Jakuba:

pondelok – nedeľa      10:00 – 17:30 hod.

Od 12:00 hod. do 12:30 hod. (pondelok – sobota) je vyhradený čas na obed, dezinfekciu a vetranie.

Časy vstupov / Entry times:
10.00, 10.45, 11.30, 13.00, 13.45, 14.30, 15.15, 16.00, 16.45, 17.30

Minimálny počet osôb na výstup: 2 osoby. Maximálny počet osôb na výstup: 20 osôb. Ak sa dosiahne kapacita  na vstup/výstup na vežu  nad 20 osôb, personál zamedzí vstup do zóny veže a v takomto prípade je nutné počítať s čakacou dobou na zjednanie nápravy.

Tel.: +421 53 4513763, +421 903 465 955

E-mail: veza@levoca.sk ikle@levoca.sk