Mesto Levoča

  • Adresa: Mesto Levoča, Adresa: Bazilika minor svätého Jakuba, Námestie Majstra Pavla 53, 054 01 Levoča
  • Web: www.chramsvjakuba.sk
  • Tel.: +421534512347
  • GPS: 49.026441, 20.588651 (Námestie Majstra Pavla)

VEŽA BAZILIKY SV. JAKUBA

Hoci 70 m vysoká veža pôsobí starobylým dojmom, v skutočnosti je pomerne nová – pochádza až z 19. storočia a architektonicky dopĺňa gotický chrám pochádzajúci zo 14. storočia. Je pravdepodobne prvou vežou postavenou v neogotickom slohu na Slovensku. Pre návštevníkov je v letnej turistickej sezóne sprístupnená.

KRÁĽOVSKÁ NÁVŠTEVA ŠTYROCH JAGELLONSKÝCH BRATOV

Na konci 15. storočia navštívili kráľovské mesto Levoča štyria jagellonskí bratia. Vzácnu kráľovskú návštevu bolo potrebné v  chráme náležite usadiť. Veľmi dlhú drevenú lavicu vyrobenú pre vzácnych hostí umiestnili pred vstupný portál do pôvodnej gotickej veže a neskôr vchod zamurovali. Kostol aj

vežu veľmi často postihovali rôzne katastrofy, napríklad zemetrasenie v roku 1443 a množstvo požiarov v ďalších storočiach. Na konci 18. storočia bola stará veža natoľko poškodená, že hrozilo jej zrútenie, a preto z bezpečnostných dôvodov mešťania vežu rozobrali.

AJ CISÁR FRANTIŠEK JOZEF MAL RÁD PEKNÉ VÝHĽADY

Novú vežu začali stavať až v dvadsiatych rokoch 19. storočia, avšak pre nedostatok financií bola výstavba pozastavená. Práce urýchlila až návšteva cisára Františka Jozefa, ktorý vyčítal tak významnému kráľovskému mestu absenciu riadnej veže. Práce na veži prebiehali až do roku 1860. Postavená bola podľa návrhu Fridricha Mucka a za kamenárske práce zodpovedal majster Ľudovít Schmit. Celková cena stavby bola 84 000 zlatých.

ČAS PLYNIE STÁLE ROVNAKO

Však je to tak? A pretože je vzácny, treba ho merať. Kým v minulosti na to slúžili zvony, dnes je tu okrem nich aj moderný hodinový mechanizmus umiestnený medzi 2 zvonmi. Tie sú pomerne nové –  z roku 1925 a nahradili starší renesančný zvon zo 17. storočia, ktorý bol počas 1. svetovej vojny zrekvirovaný.

ČO VIDELI STRÁŽNICI, UVIDÍME TIEŽ

Na vrchné poschodie vedie drevené schodište do strážnice. Miestnosť bola chránená pred poveternostnými vplyvmi, zachoval sa v nej aj krb. Po prekonaní spolu 9 horizontálnych úrovní je odmenou nezabudnuteľný pohľad: na Tatry na západe a Slovenské rudohorie so Slovenským rajom na juhu. Uvidíte rôzne pamiatky mesta: z juhozápadného okna veže vidno gymnázia a Čierneho kostola, z južného okna radnicu so zvonicou a kupolu evanjelického kostola, a zo severného okna Thurzov doma a baziliku na Mariánskej hore.    

V jesennom období sa na vežu každoročne organizujú bežecké preteky. A kam po jej zdolaní? Najlepšie je zamieriť zrelaxovať do prírodného kúpaliska v Resorte Levočská Dolina, alebo  do termálneho kúpaliska vo Vrbove.

Každému učaria aj pamiatky (UNESCO) v neďalekom Spišskom Podhradí – Spišský hrad, Spišská Kapitula s biskupskou záhradou, Katedrála sv. Martina, ale aj ďalšie zaujímavé miesta: historické námestie, synagóga, či prechádzka “Spišským Jeruzalemom“.