• Mesto Spišská Belá, Strážky
 • Adresa: Kaštieľ Strážky – SNG, Mednyánszkeho 25, 059 01 Spišská Belá
 • Web: www.sng.sk/sk/strazky/kontakt/zamestnanci
 • Tel.: +421522454000
 • GPS: 49.169548, 20.450098 (parkovisko kaštieľ Strážky)

 PREČO  STRÁŽKY

Po jantárovej ceste bol prepravovaný vzácny tovar. Hádam i preto ju bolo potrebné strážiť. Môžeme sa teda domnievať, že názov mestskej časti Spišská Belá Strážky bol odvodený od stráženia. 

Po smrti poslednej majiteľky, barónky Margity Czóbelovej, kaštieľ spravovalo mesto. Rokom 1976 sa začala písať nová éra budovy i vybavenia. O objekt sa začala starať Slovenská národná galéria a kaštieľ prešiel významnou rekonštrukciou. 19. mája 1991 kaštieľ Strážky sprístupnili verejnosti.   

AKO MAĽOVANÝ KAŠTIEĽ V STRÁŽKACH

Pôvodným zámerom bolo vytvoriť galériu venovanú prevažne dielu Ladislava Mednyánszkeho a výtvarným umelcom zo Spiša. Keďže inventár pozostával aj z veľkého množstva historického nábytku, interiérových predmetov a artefaktov umeleckého charakteru, odborní pracovníci galérie sa rozhodli pre vytvorenie netradičného umeleckého priestoru. Muzeálno-galerijný štýl vdýchol kaštieľu jedinečnosť a obrazy zakomponované v autentickom prostredí dodali celej galérii exkluzivitu.

Miestnosti evokujú charakter obytných priestorov šľachtického sídla. Tieto pocity podčiarkuje i vzácna humanistická knižnica, ktorá zároveň poukazuje na intelektuálne zameranie majiteľov v minulosti.

LADISLAV MEDNYÁNSZKY A JEHO TVORBA

Umelecké vzdelanie získal na akadémiách v Mníchove a Paríži. Mednyánsky je tiež označovaný za krajinára hmlistých nálad. Jeho maľby sa vyznačujú melanchóliou či nostalgiou a majstrovským zachytením svetla. Nesporne patrí medzi umelcov európskeho formátu. Aj keď pracoval v  ateliéroch v parížskom Montmartre a Viedni, vdychoval život obrazom aj v srdci Spiša.

Galéria Ladislava Mednyánskeho v Strážkach pozostáva z výberu obrazov predovšetkým z jeho rannej tvorby. Okrem krajiniek sa venoval zachyteniu ľudskej vášne a emócií. V umelcovej tvorbe sa okrem iného nachádza aj zvláštna kolekcia posmrtných portrétov.

K živým modelom mal autor neraz i citový vzťah. Netajil sa homosexuálnymi sklonmi. Obdivoval a na plátna prenášal bytie chudobných mužov, často Rómov.

Mednyánskeho ostatky odpočívajú na cintoríne v Budapešti.

ANGLICKÝ PARK

Pôsobivou kulisou kaštieľa je priľahlý anglický park, cez ktorý vedie cyklotrasa spájajúca kultúrno-historický región. Okrem citlivo umiestnených sôch a romantických brehov rieky Poprad je z parku impozantný pohľad na tatranské štíty.

V blízkosti kaštieľa sa nachádza miesto posledného odpočinku rodiny Czóbelovej, ktoré je súčasťou parku.

SAKRÁLNY SKVOST

Už začiatkom 14. storočia bol položený základný kameň prvotného farského kostola. Na jeho základoch dnes stojí Kostol sv. Anny. V blízkosti sa vypína zvonica datovaná sgrafitom do roku 1629. Zaujímavý je predovšetkým interiér kostola. Steny vyzdobené freskami pochádzajú z obdobia tesne po roku 1500.

DÁVAME DO POZORNOSTI

Blízke Múzeum J. M. PetzvalaDr. Michala Greisigera v srdci mesta. Prítomná cyklotrasa vás dovedie k náučnému chodníku chráneného rašeliniska Belianskych lúk. Pokračovaním po nej sa dostanete k Belianskej jaskyni. Samozrejme, že i okolité mestá a dediny majú čo ponúknuť v každom ohľade.

 

SNG ponúka rôzne kultúrne programy pre verejnosť v regióne, začiatkom leta usporadúva Kaštieľne hry. V rozsiahlom areáli kaštieľa a v priľahlom anglickom parku ukončenom riekou Poprad majú návštevníci možnosť príjemnej relaxácie. Občerstviť sa môžu v reštaurácii na nádvorí (otvorená v letnej sezóne od 15.6. do 15.9.).

  Vaše meno (povinné)

  Váš email (povinné)

  Predmet

  Vaša správa

  [recaptcha]