• Mesto Spišská Belá, Strážky
  • Adresa: Múzeum J. M. Petzvala, Petzvalova 30, 059 01 Spišská Belá
  • Mail: muzeum.petzval@stm-ke.sk
  • Web: www.stm-ke.sk
  • Tel.: +421524591307, +421918965699
  • GPS: 49.187372, 20.458224 (Múzeum J. M. Petzvala)

KTO JE J. M. PETZVAL?

Zakladateľ modernej optiky, fyzik, matematik a vynálezca Jozef Maximilián Petzval. Narodil sa 6. januára 1807 v Spišskej Belej. Študoval v blízkom Kežmarku, Košiciach a najvyššie vzdelanie dosiahol na univerzite v Pešti.

Už v roku 1837 bol menovaný za profesora vyššej matematiky, čo mu umožnilo prednášať na univerzite vo Viedni. Stal sa členom Viedenskej akadémie vied, ako aj Uhorskej akadémie vied.

Pre veľký prínos patrí medzi najvýznamnejšie európske vedecké osobnosti 19. storočia. Ako prvý exaktne vypočítal konštrukciu fotografického objektívu. Vďaka tomu boli zdokonalené portrétne i krajinárske objektívy. Objavil a zdokumentoval zákony, ktorými sa optika riadi dodnes.

MÚZEUM PLNÉ FOTOPRÍSTROJOV

Múzeum J. M. Petzvala sídli v neskororenesančnej budove niekdajšej školy. K pôvodnej prízemnej časti bola v 18. storočí pristavaná nadstavba. Dnes je v celom objekte sprístupnená expozícia patriaca pod Slovenské technické múzeum v Košiciach.

Nejedná sa o klasické sterilné múzeum, ktoré nadchne len hŕstku odborníkov. Práve naopak. Priestory dýchajúce históriou sú vkusne doplnené o dobový nábytok, obrazy a doplnky. A nielen to. Viacero pamätných tabúľ v exteriéri aj interiéri od prvého momentu pripomínajú veľkosť človeka, ktorému je expozícia venovaná.

Chronologické usporiadanie prevedie návštevníkov pomedzi prístroje a pomôcky z oblasti fotografie a kinematografie, tak aby získal ucelený prehľad. Prvotná fototechnika v drevených debničkách sa oku dnešného človeka môže zdať priam komická. V časoch Petzvala však tieto exkluzívne kúsky predstavovali vrchol modernej techniky a optiky.

CAMERA OBSCURA NA VLASTNÉ OČI

Zvlášť atraktívna je časť výstavy venovaná predchodcovi fotoaparátu s názvom camera obscura. V podstate sa jedná o drevenú skrinku s otvormi. Používali ju hlavne maliari, ktorým tento prístroj premietal prevrátený obraz na papier. Zachytávaný obraz potom stačilo obkresliť, čím sa zachovala perspektíva a realistickosť výsledku.

ČO EŠTE UVIDÍTE?

Lákadlom sú aj prvé reportérsko-cestovateské prístroje a aparáty na prvú stereografiu. Pútavé ateliérové prístroje zaujmú svojou mohutnou konštrukciou. Svoje miesto v expozícií majú aj prístroje na zvitkový film a priam špionážne kúsky najmenších rozmerov. Okrem toho sa ponúka možnosť obdivovať najnovšie objektívy v historickom prevedení kovového tubusu s gravírovaním.

Menší návštevníci ocenia pohľad do čiernej fotokomory a dámy zase nadchne romantický dobový ateliér s figurínami v životnej veľkosti.

SPIŠKÁ BELÁ PONÚKA

Len na pár krokov je vzdialené Múzeum Dr. Michala Greisigera. Prírodné bohatstvo môžete obdivovať v blízkej Belianskej jaskyni. Anglický park s kaštieľom a unikátnou zbierkou obrazov Ladislava Mednyánszkeho nájdete v časti Strážky.