• Mesto Levoča
  • Adresa: Bazilika minor svätého Jakuba a Evanjelický kostol, Námestie Majstra Pavla 53, 054 01 Levoča
  • Web: www.chramsvjakuba.sk
  • Tel.: +421534512347
  • GPS: 49.026441, 20.588651 (Námestie Majstra Pavla)

GOTICKÁ SAKRÁLNA KLENOTNICA

Najobdivovanejším objektom Levoče je Bazilika minor sv. Jakuba. Chrám bol postavený na základoch staršieho kostola, ktorého fragmenty sú datované od roku 1280. Po roku 1300 začala výstavba dnešného kostola. Vzhľadom k rozsiahlosti kostol rástol v etapách takmer sto rokov. Za významný míľnik sa považuje rok 1400. V tom čase bol podľa dochovaných záznamov trojloďový kostol dokončený. Nemal však ešte celkom dnešnú podobu. Tú získaval v neskoršom období vďaka ďalším prístavbám a úpravám.

UNIKÁT SVETOVÉHO VÝZNAMU

Po vstupe do chrámu upúta najmä mohutný neskorogotický krídlový oltár dosahujúci výšku 18,62 m. Vďaka rozmerom je najvyšším oltárom svojho druhu na svete. Mimoriadne umelecké a výtvarné prevedenie za vyše päť storočí dodáva dielu i výnimočnú historickú hodnotu.

Hlavný oltár je pozoruhodný aj tým, že je jediným nespochybniteľným autorským dielom Majstra Pavla, o čom sa zachovala písomná správa. Informácií o dielach z legendárnej dielne je minimum, lebo Levoču v roku 1550 zachvátil mohutný požiar. Ten zničil aj písomnosti v archíve mesta.

Časť majstrovského diela tvorí vyobrazenie Poslednej večere. Okrem Biblickej výpovede táto časť ukrýva s vysokou pravdepodobnosťou aj autoportrét Majstra Pavla. Konkrétne ide o jedného z apoštolov, ktorý má na hlave posadenú rezbársku čiapku bežne používanú v stredoveku. Celý hlavný oltár je rozhodne umelcovo vrcholné dielo.

SKUTOČNE NEUVERITEĽNÉ

Jedna z legiend spomína senátora Wildnera, ako sa vybral s rodinou na výlet za mesto napriek blížiacej sa búrke. Tá zo sebou priniesla blesky, ktoré sa preháňali oblohou a veľkým rachotom udierali do celého okolia. Jeden z nich zasiahol senátorovu dcéru, ktorá s mŕtvolným pohľadom zostala nehybne ležať. Senátor nemal iného potomka, a preto sa rozhodol vložiť do rakvy k dcére i cennosti, ktoré mala po jeho smrti zdediť. Jediný, kto mal z nešťastia skrytú radosť, bol miestny hrobár. Hneď v prvú noc hrob opäť vykopal, lebo sa nevedel dočkať ligotavej koristi. Na jeho veľké prekvapenie v truhle našiel živé dievča, ktoré sa okamžite rozbehlo domov. Hovorila o tom celá Levoča, a všetci svorne považovali udalosť za zázrak. Senátor s veľkou vďakou a na večnú pamiatku tejto udalosti dal zhotoviť kovaný kríž, ktorý je do dnešných dní na Bazilike svätého Jakuba.

VEŽA BAZILIKY SV. JAKUBA

Hoci 70 m vysoká veža pôsobí starobylým dojmom, v skutočnosti je pomerne nová – pochádza až z 19. storočia a architektonicky dopĺňa gotický chrám pochádzajúci zo 14. storočia. Je pravdepodobne prvou vežou postavenou v neogotickom slohu na Slovensku. Pre návštevníkov je v letnej turistickej sezóne sprístupnená.

KRÁĽOVSKÁ NÁVŠTEVA ŠTYROCH JAGELLONSKÝCH BRATOV

Na konci 15. storočia navštívili kráľovské mesto Levoča štyria jagellonskí bratia. Vzácnu kráľovskú návštevu bolo potrebné v  chráme náležite usadiť. Veľmi dlhú drevenú lavicu vyrobenú pre vzácnych hostí umiestnili pred vstupný portál do pôvodnej gotickej veže a neskôr vchod zamurovali. Kostol aj

vežu veľmi často postihovali rôzne katastrofy, napríklad zemetrasenie v roku 1443 a množstvo požiarov v ďalších storočiach. Na konci 18. storočia bola stará veža natoľko poškodená, že hrozilo jej zrútenie, a preto z bezpečnostných dôvodov mešťania vežu rozobrali.

AJ CISÁR FRANTIŠEK JOZEF MAL RÁD PEKNÉ VÝHĽADY

Novú vežu začali stavať až v dvadsiatych rokoch 19. storočia, avšak pre nedostatok financií bola výstavba pozastavená. Práce urýchlila až návšteva cisára Františka Jozefa, ktorý vyčítal tak významnému kráľovskému mestu absenciu riadnej veže. Práce na veži prebiehali až do roku 1860. Postavená bola podľa návrhu Fridricha Mucka a za kamenárske práce zodpovedal majster Ľudovít Schmit. Celková cena stavby bola 84 000 zlatých.

ČAS PLYNIE STÁLE ROVNAKO

Však je to tak? A pretože je vzácny, treba ho merať. Kým v minulosti na to slúžili zvony, dnes je tu okrem nich aj moderný hodinový mechanizmus umiestnený medzi 2 zvonmi. Tie sú pomerne nové –  z roku 1925 a nahradili starší renesančný zvon zo 17. storočia, ktorý bol počas 1. svetovej vojny zrekvirovaný.

ČO VIDELI STRÁŽNICI, UVIDÍME TIEŽ

Na vrchné poschodie vedie drevené schodište do strážnice. Miestnosť bola chránená pred poveternostnými vplyvmi, zachoval sa v nej aj krb. Po prekonaní spolu 9 horizontálnych úrovní je odmenou nezabudnuteľný pohľad: na Tatry na západe a Slovenské rudohorie so Slovenským rajom na juhu. Uvidíte rôzne pamiatky mesta: z juhozápadného okna veže vidno gymnázia a Čierneho kostola, z južného okna radnicu so zvonicou a kupolu evanjelického kostola, a zo severného okna Thurzov doma a baziliku na Mariánskej hore.    

V jesennom období sa na vežu každoročne organizujú bežecké preteky. A kam po jej zdolaní? Najlepšie je zamieriť zrelaxovať do prírodného kúpaliska v Resorte Levočská Dolina, alebo  do termálneho kúpaliska vo Vrbove.

EVANJELICKÝ KOSTOL

Južnú časť Námestia Majstra Pavla uzatvára klasicistický evanjelický kostol z 19. storočia. Jeho majestátna kupola osadená na podstave v tvare gréckeho kríža priam nabáda k návšteve interiéru.

Ten zaujme predovšetkým veľkým obrazom od známeho levočského maliara Jozefa Czauczika. Znázorňuje Krista kráčajúceho po mori. V chráme Božom sa ukrýva aj hodnotná historická knižnica.

DÁVAME DO POZORNOSTI

Komu bolo histórie málo, tomu odporúčame navštíviť rovnako atraktívne mesto Kežmarok (28 km). Spišský hrad a Spišská Kapitula sú ďalšou neodmysliteľnou zastávkou na ceste po pokladoch Spiša (19 km).  Celoročne otvorené termálne kúpele Vrbov nenechajú nikoho chladným ani v zimných mesiacoch (22 km).