• Mesto Spišská Belá, Strážky
  • Adresa: Múzeum Dr. Michala Greisigera a mestská knižnica, Hviezdoslavova 21, 059 01 Spišská Belá
  • E-mail: kniznica@spisskabela.sk
  • Tel.: +421524591322 (ozve sa pracovníčka knižnice)
  • GPS: 49.187417, 20.458082 (budova mestskej knižnice)

PREDSTAVENIE DR. MICHALA GREISIGERA

Lekár chudobných, prírodovedec, archeológ a propagátor vysokých Tatier Dr. Michal Greisiger. Narodil sa 25. decembra 1851 v Stráňach pod Tatrami ako druhý z jedenástich detí. Stredoškolské vzdelanie získal na Lýceu v Kežmarku, ktoré ukončil maturitou v roku 1872. Medicínske vzdelanie nadobúdal vo Viedni a v Budapešti, o čom svedčí lekársky diplom signovaný dátumom 8. 12. 1877.

Po usadení v Spišskej Belej bol v roku 1883 menovaný hlavným mestským lekárom.

Okrem lekárskeho poslania Dr. Greisiger zasvätil život pozorovaniu prírody v Tatrách a na Spiši. Predovšetkým ho zaujímala botanika, ornitológia a štúdium hmyzu. Jeho všestrannosť ho priam predurčovala za funkcionára Uhorského karpatského spolku, ktorý pomáhal zakladať. Bol tiež členom Rakúsko-uhorského ornitologického spolku.

ÚTULNÉ MÚZEUM

Múzeum Dr. Michala Greisigera sídli v budove mestskej knižnice priamo oproti Múzeu J. M. Petzvala.

Tam prežil lekár so svojou rodinou prevažnú časť života.

Expozícia bola verejnosti sprístupnená v roku 1994. Je rozdelená do viacerých častí. Prvá sa venuje životu a rodine. Druhá obsahuje originálny nábytok a doplnky, čím vytvára dobovú atmosféru. V ďalších častiach múzea je možné oboznámiť sa s herbármi, preparovanými vtákmi a predovšetkým zbierkou hmyzu. Svoje zastúpenie vo výstavných priestoroch majú aj vzácne archeologické nálezy z blízkeho okolia. Úplnosť záujmov Dr. Michala Greisigera uzatvárajú exponáty venované lokálnej etnografii.

PAMÄTNÁ IZBA SAMUELA WEBERA

Len päť domov od múzea Dr. M. Greisigera stoji evanjelická fara (Hviezdoslavova 16). V nej sa nachádza Pamätná izba Samuela Webera. Tento kňaz a historik pochádzal z richtárskej rodiny.

Študoval v Poprade, Kežmarku, Levoči, Prešove a diplom z teológie a filozofie získal v nemeckom meste Jena. V Spišskej Belej pôsobil od roku 1860.

Rok 1896 odštartoval Weberovu duchovnú kariéru. Stal sa evanjelickým konseniorom a už o päť tokov neskôr seniorom Spišského seniorátu. Taktiež bol zvolený za predsedu Spišského spolku evanjelických farárov. Angažoval sa vo vrcholných pozíciách Uhorského protestantského spolku a Uhorského evanjelického literárneho spolku.

Mimoriadne činorodý bol i vo verejnom a spoločenskom živote. V danej dobe takmer nebolo spolku na Spiši, v ktorom by Weber nezastával významnú funkciu. A nielen že bol členom, mnohokrát spolok zakladal, aktívne viedol a všestranne v ňom vypomáhal. Mnohé jeho písomné práce boli veľmi cenené a vychádzali tlačou.

Zaslúžil sa o vznik Dobrovoľného hasičského spolku, ktorého bol predsedom. Významný hospodársky počin, na ktorom mal vážnu zásluhu, bolo sprevádzkovanie tabakovej továrne.

Popri kňazskej práci sa tiež venoval histórii spišských miest, ako aj spôsobu života miestnych obyvateľov. Zhromažďoval pramene k dejinám Tatier a sceľoval názvoslovie tatranských štítov.

Na znak všeobecne veľkej úcty bol v roku 1907 vyznamenaný Rádom Františka Jozefa 3. triedy.

KAM SA EŠTE VYBRAŤ V SPIŠKEJ  BELEJ?

Okrem spomínaných múzeí si zaslúžia pozornosť i miestne kostoly. Za pozretie stojí prírodné bohatstvo v podobe blízkej Belianskej jaskyne. Anglický park s kaštieľom a unikátnou zbierkou obrazov Ladislava Mednyánszkeho nájdete v časti Strážky.