• Mesto Kežmarok
  • Adresa: Lyceálna knižnica – Evanjelické lýceum, Hviezdoslavova 18, 060 01 Kežmarok
  • Mail: ecavkk@gmail.com
  • Web: www.ecavkk.sk
  • Tel.: +421524522242
  • GPS: 49.133288, 20.428861 (pred Dreveným kostolom – UNESCO)

TRADÍCIA SIEDMICH STOROČÍ VZDELÁVANIA

Školstvo v Kežmarku má dlhú tradíciu. Prvé písomné zmienky pochádzajú zo 14. storočia. Je však veľmi pravdepodobné, že farská škola jestvovala už o storočie skôr. S príchodom reformácie na Spiš sa zmenil charakter farskej školy na protestantské gymnázium klasického typu.

Budova Lýcea nadobudla dnešnú podobu po viacerých prestavbách. Základy novej budovy sa viažu k roku 1774. O sedemsto dní už škola slúžila svojmu účelu. Nad prízemnú časť bolo v roku 1820 pribudované prvé podlažie a o 45 rokov druhé. Vyššia budova začala študentom ponúkať vzdelanie vo filozofii, teológii i práve. Preto sa gymnázium zmenilo na lýceum. Získané vzdelanie umožňovalo pokračovať v štúdiu na najlepších vysokých školách v celej Európe.

ELITNÁ ŠKOLA

Kežmarské Lýceum s elitným pedagogickým zborom a veľkou mierou tolerantnosti priťahovalo študentov rôznych národností a náboženského vierovyznania. Práve preto tu študovali najvýznamnejší literáti, historici, filozofi, lekári, technici i matematici. Azda najznámejším študentom bol Pavol Országh Hviezdoslav. Z lekárov MUDr. Vojtech Alexander a zakladateľ teórie parných a plynových turbín Aurel Stodola.

NAJVÄČŠIA ŠKOLSKÁ HISTORICKÁ KNIŽNICA V STREDNEJ EURÓPE

Študovať bez kníh nie je možné. Preto popri škole rozkvitala i školská knižnica. Obohacovali ju pedagógovia, samotní študenti a mecenáši. Azda najvýznamnejší dar pochádza z pozostalosti Teodora de Jóny, ktorá tvorila viac než 15 000 kníh. Je dôležité si uvedomiť, že mnohé knižné skvosty mali už v tej dobe hodnotu kravy či menšieho domu! Mnohé z nich boli vytlačené pred 500 rokmi, pričom za poznanie, ktoré hlásali, ich autorov upaľovali na hranici.

Počas stáročí vznikol knižný fond pozostávajúci so 150 000 kníh, čím sa Lyceálna knižnica radí medzi najväčšie školské historické knižnice v strednej Európe.

Najvzácnejšie knihy tvorí súbor 55 prvotlačí. Jedná sa o knihy vytlačené medzi rokmi 1470 až 1500. Ďalších 3 000 kníh pochádza z obdobia do roku 1600. K raritám patrí aj 600 titulov hudobnín a rovnaký počet grafických listov.

CIRKEVNÝ ZLATÝ POKLAD

Pozoruhodné je, že okrem veľmi vzácnych diel z čias vynájdenia kníhtlače strážia hrubé múry i cirkevný zlatý poklad. Prehliadka Lyceálnej knižnice rozhodne uchváti návštevníkov všetkých vekových kategórií a v školákoch vzbudí túžbu po poznaní. Na svoje si prídu i bádatelia, ktorým je umožnené mimoriadne vzácne knihy študovať.

Od roku 1981 je Lýceum vyhlásené za národnú kultúrnu pamiatku.

NENECHAJTE SI UJSŤ

V blízkosti Lýcea sa nachádza Drevený artikulárny kostol (UNESCO) a výnimočný Nový evanjelický kostol. Mesto ponúka samozrejme viac. Milovníkom starobylej krásy odporúčame držať sa historickej cesty, ktorá ich plynulo prevedie tým najkrajším a najhodnotnejším v Kežmarku.