• Mesto Kežmarok
  • Adresa: Rímskokatolícka Bazilika sv. Kríža a zvonica, Kostolné námestie 22, 060 01 Kežmarok
  • Mail: farakezmarok@gmail.com
  • Web: www.farakezmarok.sk
  • Tel.: +421524522220
  • GPS: 49.137648, 20.430555

POZORUHODNÝ VÝVOJ ZAZNAMENANÝ V ČASE

Dejiny baziliky siahajú do konca 13. storočia. Prvá písomná zmienka o kostole pochádza z roku 1383. V pergamene sa spomína, že na mieste dnešného kostola stála kaplnka z dreva.

Ťažké časy nastali predovšetkým 25. apríla 1433. V tento deň, na sv. Marka, napadli Kežmarok husiti. K plieneniu sa pridal mohutný požiar a neskôr zemetrasenie v roku 1443. Skazy natoľko poškodili kostol, až bolo nutné pristúpiť k celkovej prestavbe.

Listina ostrihomského arcibiskupa z roku 1444 udeľuje štyridsaťdňové odpustky každému, kto navštívi chrám a prispeje na jeho prestavbu. Finančne pomohlo i mesto, no najvýznamnejším sponzorom prestavby kostola sa stala rodina Zápoľských.

Bazilika sv. Kríža patrí medzi najväčšie spišské gotické trojloďové kostoly. Dominantou chrámu je veža postavená okolo roku 1320. V rovnakom období prebehla rozsiahla prestavba, z ktorej pochádza výklenkové pastofórium a sakristia.

INTERIÉR, KTORÝ POHLADÍ OKO A UPOKOJÍ DUŠU

V bohatom interiéri zaujmú predovšetkým gotické klenby. Najzaujímavejšie sú dva pilastre zakončené maskarónmi. Tvár muža symbolizuje deň, svetlo, pravdu a vieru. Ženská tvár na severnej stene je alegóriou noci. Spoločne predstavujú stredovekú polaritu sveta.

Z obdobia okolo roku 1450 pochádzajú časti hlavného oltára. Datovanie vychádza z maľovaných tabúľ. Gotická krstiteľnica z roku 1472 bola zhotovená v kovolejárskej dielni majstra Matiasa v Spišskej Novej Vsi. Na nádhernej senátorskej lavici sa skvie vyrezaný rok 1518. Už o pár rokov neskôr, počas reformácie, pribudol nad kazateľnicou baldachýn. Protestanti chrám užívali, čiastočne upravili, no bočné oltáre neodstránili.

Dominantou kostola je hlavný oltár s umučeným Kristom. Do konca 18. storočia bola socha Ježiša v strede kostola. Keď ju chcel niekto premiestniť, údajne prehovorila: „Človeče, keď si ma sem nepriniesol, tak ma neodnášaj preč.“ Túto legendu svorne zaznačili evanjelickí aj katolícki historici. Autorom sochy je podľa historikov umenia Majster Pavol z Levoče.

Raritou je malý organový pozitív s deviatimi registrami. Pre svoju takmer zachovanú funkčnosť

dnes predstavuje jednu z najvzácnejších slovenských hudobných pamiatok.

V roku 1998 bol kostol pápežom Jánom Pavlom II. povýšený titulom BASILICA MINOR. Stal sa zároveň prvou nemariánskou bazilikou na Slovensku.

ZLATÁ VEŽA

Tak nazývali zvonicu pre jej niekdajšiu zlatú sgrafitovú výzdobu. Je právom považovaná za najkrajšiu kampanilu na Spiši. Renesančná zvonica so štvorcovou podstavou stojí v tesnej blízkosti Baziliky sv. Kríža. Vo vnútri sú na drevenej konštrukcii zavesené tri zvony. Najstarší zvon z roku 1525 má dnes dvadsaťcentimetrovú prasklinu. Dnes vydáva nečistý tón C.

Legenda hovorí, že jeden zo zvonov na Zelený štvrtok odlieta do Ríma. Podľa zachovaných záznamov v roku 1674 takto odletel do večného mesta kežmarský študent Michal Kupecký a už nikdy sa do rodiska nevrátil.

OPLATÍ SA VIDIEŤ

V blízkosti sa nachádza Starý trh (najstaršia obývaná časť mesta), kam sa ľahko dostanete peši priľahlou uličkou. Južne od baziliky sa nachádza radnica s novou fontánou. Milovníkom starobylej krásy odporúčame držať sa historickej cesty, ktorá ich plynulo prevedie tým najkrajším a najhodnotnejším v Kežmarku.

Pamiatky mesta Kežmarok: otváracie hodiny, kontakty, vstupné…