Adresa: Obecný úrad Spišské Hanušovce 97, 059 04 Spišské Hanušovce
Mail: obec@spisskehanusovce.sk
Tel.: +42152 4181 421
GPS: 49.3301531,20.3412913,17

SPOMIENKY NA MINULOSŤ

Osídlenie územia v dobe kamennej potvrdili archeológovia výskumom v roku 1988. Najstaršia zmienka pochádza z roku 1313, kedy dali mnísi z lendackého kláštora Henrikovi z Kežmarku les, aby na ňom založil osadu Keheľ, čo potvrdzuje, že  Spišské Hanušovce patria medzi najstaršie obce Zamaguria.

Obec vznikla neskôr na nemeckom práve. Založil ju šoltýs Henus na majetku Berzeviciovcov. Zásadný vplyv zaznamenalo pôsobenie rehoľníkov Božieho hrobu z prepošstva v Lendaku, ktorí priviedli do Hanušoviec osadníkov z okolia Miechowa za Krakovom. Prepošstvo vlastnilo obec až do roku 1593. Vlastníci si menili majetky tak, ako to ovplyvňovali zmeny politickej situácie v Uhorsku – cisárska vláda, či vpády kuruckých vojakov. Obyvatelia sa zaoberali roľníctvom, pastierstvom a povozníctvom. Ženy sa venovali tkaniu plátna a handrových kobercov. Ale najviac trápili obyvateľstvo v 19. storočí ťažké životné podmienky, epidémie, či požiare. V roku 1847 sa mnohí vysťahovali do Temešváru.

Po 2. svetovej vojne bolo v obci viac pracovných príležitostí. V prevádzke bola píla, valcha na súkno, drobná  prevádzkareň. Pôdu obrábali súkromne hospodáriaci roľníci.

Z historických objektov sa zachoval kaštieľ, v ktorom je v súčasnej dobe zriadený penzión.

Pôvodne klasicistický kaštieľ, postavený v 19. storočí šľachtickou rodinou Spillenbergovcov, v roku 2008 zrekonštruovala firma IFK, ktorá sa okrem rozvoja cestovného ruchu venuje aj poľnohospo-dárskym činnostiam.

RELÍGIA MÁ TRADÍCIU A SILNÉ KORENE

V centre obce sa nachádza barokový rímskokatolícky Kostol sv. Andreja Apoštola, postavený na základoch gotického kostola zo 14. storočia patriaceho lendackým krížovníkom. Prestavaný bol v 17. storočí a potom klasicisticky v roku 1858. Prícestná neskorobaroková Kaplnka sv. Barbory bola postavená v roku 1803. Druhú prícestnú Kaplnku Nanebovzatia Panny Márie postavili v roku 1815.

OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ

Návštevníci prichádzajúci do Spišských Hanušoviec oceňujú krásnu prírodu a zaujímavú architektúru zamagurských dediniek Osturňa, Malá Franková, Veľká Franková a Jezersko. Pre rodiny s deťmi je zaujímavá  expozícia Pieninského národného parku v Spišskej Starej Vsi, či poľský zámok Niedzica s mnohými vodnými atrakciami na jazere Czorsztyn, ktorý je vzdialený len 16 minútovou jazdou automobilom. Málokto vynechá pri návšteve Pieninského národného parku splav po rieke Dunajec z prístaviska za obcou Majere, alebo od penziónu Pltník v Červenom Kláštore.

TOP RELAX

Pieninský národný park priťahuje svojou výnimočnou faunou a flórou milovníkov turistiky a prírody. Červenom Kláštore sa oplatí navštíviť Múzeum Červený Kláštorrelaxovať v Kúpeľoch Červený Kláštor Smerdžonka. Prebudovaný a dostavaný areál vás prekvapí svojimi komfortnými  službami a čistým a estetickým okolím.