spisska_bela_1

 • Mesto Spišská Belá, Strážky
 • Adresa: Regionálne turistické informačné centrum, Petzvalova 17, 059 01 Spišská Belá
 • Mail: marta.grivalska@spisskabela.sk
 • Web: www.spisskabela.sk
 • Tel.: +421524680520
 • GPS: 49.187372, 20.458224 (Múzeum J. M. Petzvala), 49.169548, 20.450098 (parkovisko kaštieľ Strážky)

 

 

SPIŠSKÁ BELÁ – TRADIČNÁ, A PREDSA INÁ

Mesto Spišská Belá  je známa ako rodisko J. M. Petzvala či miesto niekdajšej výroby spišskej borovičky a cigariet. V súčasnosti je vnímaná ako centrum zemiakarstva na Slovensku.

Osídlenie územia prebehlo už v praveku a nepretržite trvá dodnes. Bohaté praveké náleziská odkrývajú čriepky času. História sa začala písať 30. septembra 1263. S týmto dátumom je signovaná prvá písomná zmienka o Spišskej Belej.

Uhorský kráľ Štefan V. povýšil viacero nemeckých miest na Spiši. Slobodnými mestami sa stali na základe ním vydaných privilégií z roku 1271. Vzniklo tak Spoločenstvo spišských Sasov. V roku 1344 sa spomína Spoločenstvo 24 kráľovských miest, kam patrila aj Spišská Belá.

MAGNET PRE TURISTOV

Rozhodne najviac návštevníkov priťahuje Belianska jaskyňa. Je najväčšou a zároveň jedinou sprístupnenou vysokohorskou kvapľová jaskyňou v Tatranskom národnom parku. Vchod do jaskyne je známy oddávna. Sprístupneniu po Dóm trosiek sa pripisuje rok 1884. Zásadný zlom nastal po zavedení elektrického osvetlenia v roku 1896. Stalo sa to len pár rokov po objavení žiarovky.

Milovníkov umenia priťahuje kaštieľ v Strážkach, kde zároveň sídli vysunuté pracovisko Slovenskej národnej galérie v Bratislave. Stále expozície sú venované maliarskemu dielu Ladislava Mednyánszkeho a portrétnej tvorbe na Spiši. Obrazy spolu s mobiliárom kaštieľa a historickou knižnicou ponúkajú umelecký i intelektuálny zážitok.

Ku kaštieľu prislúcha udržiavaný anglický park. Prechádzanie spríjemní obdivovanie vystavených sôch. V letných mesiacoch sa v areáli konajú pravidelné Kaštieľne hry. Na svoje si prídu aj športovo založení turisti, lebo parkom prechádza cyklotrasa spájajúca širšie okolie do jedného atraktívneho celku.

Oproti kaštieľu sa nachádza Kostol sv. Anny a zvonica. Interiér chrámu ukrýva vzácne fresky či vzácnu krstiteľnicu. Milovníci sakrálnej krásy by si návštevu rozhodne nemali nechať ujsť.

Spišská Belá má čo ponúknuť i technickým nadšencom. Múzeum J. M. Petzvala je pobočkou Slovenského technického múzea v Košiciach. Návštevníkom ponúka pohľad na zrod a vývoj fotografických prístrojov. Atraktívne prezentované priestory s bohatou zvierkou exponátov priam pohlcujú veľkých i malých návštevníkov.

V tesnej blízkosti sa nachádza Múzeum Dr. Michala Greisigera. Je venované predovšetkým botanike a životnému dielu nevšedného lekára.

Pozornosť si zaslúži aj Pamätná izba Samuela Webera nachádzajúca sa v priestoroch evanjelickej fary.

JEDEN ZEMIAK VLÁDNE VŠETKÝM

K neodmysliteľným jesenným podujatiam v Spišskej Belej patrí Spišský zemiakarsky jarmok. Schádzajú sa na ňom experti, šľachtitelia, pestovatelia a predovšetkým konzumenti.

Pre širokú verejnosť sú pripravené súťaže, kultúrny program a všadeprítomná zábava.

V OKRUHU PÁR KILOMETROV

Neodmysliteľným lákadlom blízkeho okolia Spišskej Belej sú aj Vysoké Tatry. Svojou bohatou históriou a pamiatkou UNESCO zaujme Kežmarok (7 km). Oddych a relax ponúkajú celoročne otvorené termálne kúpele Vrbov (14 km). Nadšencov prírody môže zlákať splav Dunajca a lokalita Červeného Kláštora (30 km).


 BELIANSKY RYBNÍK A CYKLOTRASA

Jedna z najatraktívnejších športovo-oddychových zón v Spišskej Belej je lokalita Belianského rybníka. Tento východiskový bod ponúka bezplatné parkovanie. Rybník umožňuje vyžitie v športovom rybolove. Cestička okolo vodnej plochy je priam predurčená pre romantické prechádzky s možnosťou oddychu na lavičkách s famóznym výhľadom na Vysoké Tatry. Sezónna reštaurácia a detský kútik vytvárajú doslova piknikové podmienky, pričom v letných mesiacoch je areál obohatený aj o početné kultúrne akcie.

Cyklistov poteší pumptracková dráha. Jedná sa o umelo vytvorený okruh pre jazdu na bicykloch, ktorou je možné prechádzať bez šliapania do pedálov. Pre cyklistov a korčuliarov je k dispozícii cyklotrasa v dĺžke 9 km, ktorá smeruje do Tatranskej Kotliny a k Belianskej jaskyni. Spišská Belá je ďalšou cyklotrasou zároveň prepojená s kaštieľom v Strážkach a pokračujúcou do Kežmarku.

Parametre cyklotrasy :

 • dĺžka 9 km (Spišská Belá – Tatranská Kotlina)
 • obojsmerná cyklotrasa (2 jazdné pruhy)
 • šírka cyklotrasy – 3 m (šírka jazdného pruhu 1,5 m)
 • povrch cyklotrasy – asfaltový (vhodný pre cyklistov i korčuliarov)
 • náročnosť cyklotrasy – rekreačná

Vybavenie cyklotrasy:

 • štyri väčšie odpočívadlá s prístreškom, stolom, lavičkami, so stojanom na bicykle a odpadkovými košmi.
 • stojany s mapou regiónu a s prevádzkovým poriadkom.
 • občerstvenie: v Spišskej Belej – bufet pri Belianskom rybníku

BELIANSKE LÚKY

Približne 2 km od rybníka po cyklotrase smerom na Tatranskú Kotlinu sa rozprestiera chránené rašelinisko Belianske lúky. V tejto oblasti rastie niekoľko druhov prísne chránených rastlín. Ich výskyt je nepretržitý od doby ľadovej. Aj preto pre Belianske lúky platí 4. stupeň ochrany. Náučný chodník je obohatený o množstvo informačných panelov. Jeden z nich prezrádza, že v danej lokalite sa našli vzácne 3 000 rokov staré bronzové meče.

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZISKO KRIVÝ KÚT

Odbočka zo štátnej cesty číslo 542 smerujúcej na Slovenskú Ves vedie cez poľnú cestu do lokality Krivý kút. Jedná sa o prvú odbočku vpravo za značkou koniec Spišskej Belej. Náučný chodník vedie cez významnú archeologickú lokalitu. Aj keď sa nejedná o rozľahlé územie, svojou rozmanitosťou je jedinečné. Značnú časť tvoria mokrade, v ktorých sa dobre darí bobrom. Drevený chodník privedie návštevníkov bezpečne k replike pravekého obydlia. Pre deti s fantáziou sa príjemná prechádza od Belianského rybníku zmení na dobrodružnú výpravu v čase.