info@tatryspispieniny.sk
+421 52 449 2135
  • Slovenčina
  • English
  • Deutsch
  • Polski
  • Magyar
default-logo

Správy o zákazkách – od r 2017 –do 2018

 

Správa o zákazkách (podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení  neskorších  predpisov) s cenami vyššími ako 5. 000,00 EUR

Obdobie 1.7.2016 – 30.9.2016

Správa o zákazkách (podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení  neskorších  predpisov) s cenami vyššími ako 1. 000,00 EUR

Obdobie: 1.4.2016 – 30.6.2016

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou v zmysle 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov nad sumu 1 000,- EUR.

Obdobie: 1.1.2016 – 31.3.2016

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou v zmysle 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov nad sumu 1 000,- EUR.

Obdobie: 1.1.2015 – 31.12.2015

Za 4. štvrťrok  2015- realizové zákazky s nízkou hodnotou podľa  § 9 odst.9 zákona č. 25/2006 Z. z o verejnom obstarávaní

Za 3. štvrťrok 2015 – realizové zákazky s nízkou hodnotou podľa  § 9 odst.9 zákona č. 25/2006 Z. z o verejnom obstarávaní

Za 2. štvrťrok 2015 neboli realizované žiadne zákazky s nízkou hodnotou podľa  § 9 odst.9 zákona č. 25/2006 Z. z o verejnom obstarávaní

Za 1. štvrťrok 2015 neboli realizované žiadne zákazky s nízkou hodnotou podľa  § 9 odst.9 zákona č. 25/2006 Z. z o verejnom obstarávaní.

Obdobie: 3.štvrťrok 2014

 

v.r.
Ing.Gabriela Bodnárová
výkonná riaditeľka OOCR TSP