Dokumenty

Povinné zverejňovanie

 

Správa o zákazkách (podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) s cenami vyššími ako 5. 000,00 EUR
Obdobie 1.7.2016 – 30.9.2016
Správa o zákazkách (podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) s cenami vyššími ako 1. 000,00 EUR
Obdobie: 1.4.2016 – 30.6.2016
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou v zmysle 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov nad sumu 1 000,- EUR.
Obdobie: 1.1.2016 – 31.3.2016
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou v zmysle 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov nad sumu 1 000,- EUR.
Obdobie: 1.1.2015 – 31.12.2015
Za 4. štvrťrok 2015- realizové zákazky s nízkou hodnotou podľa § 9 odst.9 zákona č. 25/2006 Z. z o verejnom obstarávaní
Za 3. štvrťrok 2015 – realizové zákazky s nízkou hodnotou podľa § 9 odst.9 zákona č. 25/2006 Z. z o verejnom obstarávaníZa 2. štvrťrok 2015 neboli realizované žiadne zákazky s nízkou hodnotou podľa § 9 odst.9 zákona č. 25/2006 Z. z o verejnom obstarávaní Za 1. štvrťrok 2015 neboli realizované žiadne zákazky s nízkou hodnotou podľa § 9 odst.9 zákona č. 25/2006 Z. z o verejnom obstarávaní.
Obdobie: 3.štvrťrok 2014

Prehľad faktúr

Zmluvy