• Város Szepesbéla, Nagyőr (Spišská Belá, Strážky)
  • Cím: Múzeum Dr. Michala Greisigera a mestská knižnica (Dr. Greisiger Mihály Múzeum és városi könyvtár), Hviezdoslavova 21, 059 01 Spišská Belá
  • E-mail: kniznica@spisskabela.sk
  • Tel.: +421524591322 (a könyvtár dolgozója jelentkezik)
  • GPS: 49.187417, 20.458082 (a városi könyvtár épülete)

DR GREISIGER MIHÁLY BEMUTATÁSA

Dr. Greisiger Mihály a szegények orvosa, természettudós, régész és a Magas-Tátra propagátora1851. december 25.-én született Tátraalján (Stráne pod Tatrami) második gyermekként a tizenegy közül. Középiskolai tanulmányait a Késmárki Líceumban végezte, ahol 1872-ben érettségizett. Orvosi oktatásban Bécsben és Budapesten részesült, amelyről az 1877. 12. 8.-án kiállított orvosi diploma tanúskodik.

Miután Szepesbélán (Spišská Belá) letelepedet, 1883-ban fővárosi orvossá nevezték ki.

Dr. Greisiger az orvosi hivatáson kívül életét a tátrai és a szepességi természet megfigyelésére szentelte. Elsősorban a botanika, az ornitológia és a rovarok tanulmányozása érdekelte. Sokoldalúsága miatt a Magyarországi Kárpát Egyesület tisztviselőjévé vált, amelyet segített megalapítani. Az Osztrák Magyar Madártani Egyesület tagja is volt.

OTTHONOS MÚZEUM

A Dr. Greisiger Mihály Múzeum a városi könyvtár épületében székel közvetlenül a J. M. Petzval Múzeummal szemben.

Az orvos ott élte élete túlnyomó részét családjával.

A kiállítás 1994-ben lett a nyilvánosság számára elérhető. Több részre van osztva. Az első rész életével és családjával foglalkozik. A második eredeti bútorokat és kiegészítőket tartalmaz, amelyek korhű atmoszférát teremtenek. A múzeum további részeiben a növénygyűjtemények, preparált madarak és elsősorban rovargyűjtemény található. A kiállított termekben a szűkebb környezetből származó értékes régészeti leletek is képviseltetik magukat. Dr. Greisiger Mihály érdeklődési köreinek teljességét a helyi etnográfiának szentelt kiállítás zárja.

SAMUEL WEBER EMLÉKSZOBA

Csupán ötháznyira a Dr. Greisiger Mihály Múzeumtól áll az evangélikus plébánia (Hviezdoslavova 16). Benne található a Samuel Weber Emlékszoba. A lelkész és történész ispán családból származott.

Poprádon, Késmárkon (Kežmarok), Lőcsén (Levoča) és Eperjesen (Prešov) tanult, teológiai és filozófiai diplomáját a németországi Jéna városában szerezte. Szepesbélán (Spišská Belá) 1860-tól tevékenykedett.

Az 1896-os év elindította Weber lelkészi karrierjét. Evangélikus konszeniorrá vált öt évvel később pedig a Szepesi Szeniorátus szeniorává. A Szepesi Evangélikus Papok Egyesületének elnökévé is megválasztották. A Magyarországi Protestáns Egylet és a Magyarországi Evangélikus Irodalmi Egyesület választmányi tagja volt.

Rendkívül tetterős volt a nyilvános- és közösségi életben egyaránt. Az adott időszakban szinte nem is volt olyan egyesület a Szepességben, amelyben Weber nem töltött volna be jelentős funkciót. És nem csak tag volt, sokszor ő volt az egyesület alapítója, aktívan vezette és sokoldalúan segédkezett benne. Számos nagyra értékelt írásos munkája nyomtatva is megjelent.

Felelős volt az Önkéntes Tűzoltó Egyesület megalakulásáért, amelynek elnöke volt. A jelentős gazdasági teljesítmény, amelyhez komolyan hozzájárult, egy dohánygyár működtetése volt.

A lelkészi munkák mellett a szepesi városok történetével is foglalkozott, ahogyan a helyi lakosok életmódjával is. Forrásokat gyűjtött a Tátra történelméről és egységesítette a tátrai hegyek terminológiáját.

Az általános tisztelet jeléül 1907-ben a Ferenc József Rend 3. osztályának lovagja lett.

HOVÁ ÉRDEMES MÉG ELLÁTOGATNI SZEPESBÉLÁN (SPIŠSKÁ BELÁ)?

Az említett múzeumokon kívül a város templomai is kiemelkedőek. Figyelemre méltó a természeti gazdagság a közeli Bélai-cseppkőbarlang formájában. Az angolparkot a kastéllyal és az egyedi Mednyánszky László képgyűjteménnyel Nagyőr (Strážky) városrészen találja.