• Adres: Muzeum dr Michala Greisigera i miejska biblioteka, Hviezdoslavova 21, 059 01 Spišská Belá
  • E-mail: kniznica@spisskabela.sk
  • Tel.: +421 524591322 (obsługuje pracowniczka biblioteki)
  • GPS: 49.187417, 20.458082 (budynek biblioteki miejskiej)

POSTAĆ MICHALA GREISIGERA

Lekarz ubogich, przyrodnik, archeolog i popularyzator Tatr Wysokich, doktor Michal Greisiger, urodził się 25 grudnia 1851 roku we wsi Stráne pod Tatrami jako drugie z jedenaściorga dzieci. Był absolwentem słynnego kieżmarskiego liceum, które ukończył egzaminem maturalnym w 1872 roku. Wykształcenie medyczne zdobywał w Wiedniu i Budapeszcie, co potwierdza dyplom z 8 grudnia 1877 roku.

Po powrocie do Białej Spiskiej w 1883 roku został mianowany głównym lekarzem miejskim.

Poza niesieniem pomocy potrzebującym, doktor Greisiger poświęcił życie obserwowaniu przyrody Tatr i Spiszu. Fascynował się botaniką, ornitologią i owadami. Wszechstronne zainteresowania sprawiły, że doskonale nadawał się na aktywnego członka Węgierskiego Towarzystwa Karpackiego, które pomagał zakładać. Należał też do Austro-Węgierskiego Towarzystwa Ornitologicznego.

KAMERALNE MUZEUM

Muzeum doktora Michala Greisigera mieści się w budynku biblioteki miejskiej, naprzeciwko Muzeum J. M. Petzvala. Tam właśnie lekarz spędził ze swoją rodziną większość życia.

Ekspozycja została udostępniona do zwiedzania w 1994 roku. Została podzielona na kilka części. Pierwsza obejmuje życie osobiste i rodzinne doktora. W drugiej można zobaczyć oryginalne meble i elementy wyposażenia, które dopełniają atmosfery dawnych czasów. W kolejnych częściach wystawiono zielniki, wypreparowane ptaki, a przede wszystkim kolekcję owadów. Zgromadzono tu także cenne znaleziska archeologiczne z niedalekich okolic. Szeroki wachlarz zainteresowań doktora Michala Greisigera dopełniają eksponaty poświęcone lokalnej etnografii.

IZBA PAMIĘCI SAMUELA WEBERA

Zaledwie pięć domów od muzeum doktora Michala Greisigera znajduje się plebania ewangelicka (Hviezdoslavova 16). Mieści się tu Izba Pamięci Samuela Webera. Ten duchowny i historyk pochodził z rodziny zarządzającej miastem. Nauki pobierał w Popradzie, Kieżmarku, Lewoczy, Preszowie, a dyplom z teologii i filozofii uzyskał w niemieckiej Jenie. W Białej Spiskiej działał od 1860 roku.

W 1896 roku rozpoczęła się jego kariera jako duchownego. Wówczas to został konseniorem, a zaledwie pięć lat później seniorem senioratu spiskiego. Został także wybrany na przewodniczącego Spiskiego Towarzystwa Proboszczów Ewangelickich. Piastował ważne stanowiska w Węgierskim Towarzystwie Protestanckim i Węgierskim Ewangelickim Towarzystwie Literackim.

Nadzwyczajnym zaangażowaniem odznaczał się również w życiu publicznym i społecznym. Trudno znaleźć na Spiszu stowarzyszenie, w którym Weber nie pełniłby jakiejś istotnej funkcji. Był nie tylko członkiem, lecz niejednokrotnie również założycielem różnego rodzaju towarzystw, aktywnym koordynatorem i wszechstronnym pomocnikiem. Wiele z jego spisanych prac było cenionych i ukazywały się w druku.

Zainicjował powstanie Ochotniczego Towarzystwa Pożarniczego, któremu przewodniczył. Ważnym dokonaniem na polu gospodarczym, na którym również miał niemałe zasługi, było otwarcie fabryki tytoniu.

Poza pełnieniem obowiązków duchownego zajmował się historią miast spiskich i badaniem życia mieszkańców regionu. Zbierał źródła dotyczące historii Tatr i ujednolicał nazewnictwo tatrzańskich szczytów.

Na znak powszechnego szacunku w 1907 roku został odznaczony Orderem Franciszka Józefa trzeciej klasy.

CO JESZCZE WARTO ZOBACZYĆ W BIAŁEJ SPISKIEJ

Poza wspomnianymi muzeami na uwagę zasługują też tutejsze kościoły. Warto zobaczyć także niezwykłe bogactwo pobliskiej Jaskini Bielskiej. W Strażkach znajduje się park angielski z pałacem, w którym zgromadzono unikalną kolekcję obrazów Ladislava Mednyánszkiego.