levoca_2Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 4, 05401 Levoča

Phone: + 421-53-451 4001, 4014, 2467, 2436
Fax: + 421-53-451 2246
Email:
Mestský úrad: mesto@levoca.sk
Prednosta: prednosta@levoca.sk
Podateľňa: podatelna@levoca.sk
Informácie: info@levoca.sk

Business hours

monday od 8.00 h – 11.30 h od 12.00 h – 15.00 h
tuesday od 8.00 h – 11.30 h od 12.00 h – 15.00 h
wednesday od 8.00 h – 11.30 h od 12.00 h – 16.00 h
thursday od 8.00 h – 11.30 h od 12.00 h – 15.00 h
friday od 8.00 h – 11.30 h od 12.00 h – 14.00 h


27 czerwca 2009 r. została Lewocza z Arcydziełem Mistrza Pawła wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Lista UNESCO została poszerzona o wpis ze Spisza, w której od roku 1993 został zarejestrowany Zamek Spiski, Spiska Kapituła, Kościół p.w. św. Ducha  w Žehre oraz rezerwat przyrody Drewenik i Siwa Broda.  

Najważniejsze zabytki:

 • Bazylika Nawiedzenia na Wzgórzu Mariańskim
 • Barokowy kościół i Klasztor Minorytów Lewocza
 • Gimnazjalny kościół – Stary kościół minorytów Lewocza
 • Kościół p.w. św. Jakuba Lewocza
 • Ratusz
 • Pielgrzymka mariańska

Ciekawości:

 • Najstarsze odkrycia pochodzą z IX wieku.
 • Pierwsza pisemna wzmianka – z roku 1249
 • Historyczne centrum miasta – w roku 1950 ogłoszono miejską strefą zabytkową
 • System fortyfikacji – prawie całkowicie zachowany, z 15 baszt i wieży zachowało się sześć, z tego trzy bramy: Koszycka, Polska i Menhardzka.
 • Najwyższym na świecie jest główny ołtarz gotycki (18,62 m) w kościele św. Jakuba wykonany z drewna lipowego w warsztacie Mistrza Pawła w XVI wieku
 • Największy w Europie średniowieczny rynek w kształcie prostokąta o bokach w stosunku 3:1
 • Jedyny na Słowacji zupełnie zachowany korytarz krzyżowy z XIV wieku znajduje się w budynku Starego klasztoru minorytów

Największa pielgrzymka na Słowacji odbyła się w roku 1995 w Lewoczy podczas wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II.