Adres: Ratusz – Muzeum Spiskie w Lewoczy, Námestie Majstra Pavla 2, 054 01 Levoča
E-mail: muzeum@levonet.sk
Tel.: +421534512786
GPS: 49.025643, 20.589330 (Námestie Majstra Pavla)

SERCE LEWOCZY

Starszy gotycki budynek zniszczył wielki pożar z 1550 roku. Wykorzystując pozostałości murów zbudowano więc nowy ratusz w stylu renesansowym. Budowę zakończono w 1615 roku. W ciągu wieków swojego istnienia ratusz był wielokrotnie przebudowywany, a jego wygląd zmieniał się w czasie. Dzisiejsze piękno ratusz zawdzięcza ostatniej rozległej przebudowie, która miała miejsce pod koniec XIX wieku.

Miły dla oka budynek zachwyca zwłaszcza arkadami i renesansową dzwonnicą z zegarem. Ponieważ za murami ratusza zapadały najważniejsze decyzje dotyczące miasta i okolicy, na fasadzie między oknami pojawiły się malowidła przedstawiające pięć cnót. Do dziś przypominają one obywatelom o umiarkowaniu, roztropności, męstwie, cierpliwości i sprawiedliwości.

Unikatem, który można zobaczyć obok ratusza jest XVI-wieczny pręgierz. Służył on do wystawiania na widok publiczny winowajców, którzy uchybili dobrym obyczajom. Uwięzienie w klatce groziło za stosunkowo lekkie – z dzisiejszej perspektywy – występki, takie jak obmowa, pijaństwo czy cudzołóstwo.

DRZWI ZDRADY

Ratusz po dziś dzień jest sercem Lewoczy, a wspaniała sala posiedzeń służy władzom miasta do celów reprezentacyjnych. Na piętrze znajdują się ekspozycje Muzeum Spiskiego. Jedną z ciekawostek są drzwi zdrady z wyobrażeniem lewockiej białej damy. Podczas zwiedzania można zagłębić się dzieje i rozwój miasta. Nierozerwalną częścią ekspozycji jest historia cechów rzemieślniczych. W sali wystawienniczej odbywają się okazjonalne wystawy, stanowiące uzupełnienie ekspozycji stałych.

DWIE PRAWDY O UPADKU LEWOCZY

Na drzwiach zdrady widnieje podobizna Juliany Géciovej-Korponayovej, która faktycznie mieszkała niegdyś w Lewoczy. Według legendy zakochała się ona w oficerze wrogiej armii. Opętana uczuciem kobieta ukradła klucze od jednej z bram miasta i wydała jego mieszkańców wrogowi. Jej czyn został uznany za zdradę. Juliana wiedziała jednak, że miasto nigdy nie było prawdziwym sprzymierzeńcem Franciszka II Rakoczego i tak czy inaczej musiałoby się poddać. Zdrada zapobiegła więc przelewowi krwi.

CO JESZCZE WARTO ZOBACZYĆ?

Bazylika św. Jakuba z najwyższym ołtarzem na świecie to miejsce, którego nie wolno pominąć. Podobnie jak Dom Mistrza Pawła. Ciekawy może być także spacer po otoczonym malowniczymi kamieniczkami rynku noszącym imię Mistrza Pawła. Pielgrzymów i wiernych z pewnością zaciekawi Bazylika Nawiedzenia NMP na Górze Mariańskiej. Pobliski Kieżmark (28 km) dorównuje bogatą historią wspaniałej Lewoczy. Zamek Spiski i Spiska Kapituła same w sobie stanowią oddzielny rozdział fascynującej historii (19 km).