Adres: Biblioteka Licealna – Liceum Ewangelickie, Hviezdoslavova 18, 060 01 Kežmarok
E-mail: ecavkk@gmail.com
Tel.: +421524522242
GPS: 49.133288, 20.428861 (przed kościołem artykularnym – zabytek UNESCO)

SIEDEM WIEKÓW TRADYCJI KSZTAŁCENIA

Szkolnictwo w Kieżmarku ma długie tradycje. Pierwsze pisemne wzmianki na ten temat pochodzą z XIV wieku. Bardzo prawdopodobnym jest, że szkoła parafialna istniała już sto lat wcześniej. Z nadejściem reformacji zmienił się charakter szkoły, która przekształciła się w klasyczne gimnazjum protestanckie.

Budynek liceum zawdzięcza swój obecny wygląd licznym przebudowom. Fundamenty pod budowę nowej szkoły położono w 1774 roku. Siedemset dni później szkoła służyła już swojemu celowi. W 1820 roku parterowy budynek nadbudowano, a 45 lat później dobudowano drugą kondygnację. Po rozbudowie szkoła oferowała kształcenie również w dziedzinie filozofii, teologii i prawa. I tak gimnazjum przekształciło się w liceum. Zdobyte tu wykształcenie umożliwiało podjęcie nauki na najlepszych uczelniach w całej Europie.

ELITARNA SZKOŁA

Kieżmarskie liceum przyciągało młodych ludzi różnych narodowości i wyznań za sprawą elity pedagogów i dużej tolerancyjności. To właśnie tu nauki pobierali najwybitniejsi literaci, historycy, filozofowie, lekarze, technicy i matematycy. Jednym z najsłynniejszych absolwentów liceum był słowacki poeta Pavol Országh Hviezdoslav. Warto wspomnieć też radiologa Vojtecha Alexandra czy autora teorii cieplnych obiegów turbin parowych, Aurela Stodolę.

NAJWIĘKSZA ZABYTKOWA BIBLIOTEKA SZKOLNA W EUROPIE ŚRODKOWEJ

Nauka nie obędzie się bez książek. Dlatego poza szkołą rozkwitała także biblioteka szkolna. Wzbogacali ją pedagodzy, sami uczniowie i mecenasi. Chyba najważniejszy dar, liczący ponad 15 tysięcy książek, pochodzi ze spuścizny po Teodorze de Jóny. Warto sobie uświadomić, że wiele unikatowych ksiąg w owych czasach miało wartość krowy czy niedużego domu! Wiele ksiąg zostało wydrukowanych 500 lat temu, a za teorie, które głosiły ich autorów palono na stosach.

Przez stulecia powstawał księgozbiór, który obecnie liczy 150 tysięcy woluminów. Dzięki niemu biblioteka zalicza się do największych zabytkowych bibliotek szkolnych w Europie Środkowej.

Najcenniejszymi pozycjami księgozbioru jest 55 pierwodruków. Są to książki wydrukowane pomiędzy 1470 a 1500 rokiem. Kolejne trzy tysiące książek pochodzi sprzed 1600 roku. Wśród białych kruków jest także 600 tytułów druków muzycznych i taka sama liczba arkuszy graficznych.

KOŚCIELNY ZŁOTY SKARB

Co ciekawe, poza dziełami z czasów wynalazku druku grube mury strzegą również kościelnego złotego skarbu. Zwiedzanie biblioteki to prawdziwa przygoda, która zachwyci odwiedzających w każdym wieku, a nawet może rozbudzić głód wiedzy. Cenne księgi są również udostępniane badaczom.

Od 1981 roku liceum ma status narodowego zabytku kultury.

WARTO ZAJRZEĆ

Niedaleko liceum znajduje się drewniany kościół artykularny (zabytek UNESCO) i niezwykły Nowy Kościół Ewangelicki. Rzecz jasna, miasto ma znacznie więcej do zaoferowania. Miłośnikom dawnego piękna można polecić szlak zabytków, który prowadzi przez najpiękniejsze zakątki i najciekawsze zabytki Kieżmarku.