Na końcu ulicy Klasztornej stoi kościół minorytów, nazywany również kościołem gimnazjalnym. Pochodzi z pierwszej połowy XIV wieku a na jego budowę wykorzystano pieniądze dostarczone w roku 1309 przez Mistrza Rycerza Doncze. Jest jednym z największych kościołów na Słowacji i jest doskonałym przykładem wybitnego kunsztu budowlanego okresu gotyku.