Zimná prechádzka fotografa v okolí Kežmarku

Mesto Kežmarok má výbornú východiskovú polohu pre milovníkov turistiky a lovcov pekných fotografických záberov. Tie najkrajšie fotografie vznikajú obyčajne s panorámou Vysokých Tatier v pozadí mesta Kežmarok. Môžete si prísť vyskúšať urobiť vlastné pekné fotografie z cyklistického chodníka vedúceho z Kežmarku-sídliska JUH (ul. Obrancov mieru) po zelenej značke do Vrbova, alebo sa prejdete na Zámocký kopec nad Kláštor redomptoristiek (Kláštorná ul, pri novom cintoríne).
Dlhšiu pešiu (asi 8km ) prechádzku radi absolvujú kežmarčania pešo alebo na bežkách od sídliska SEVER po lesnom chodníku k bývalému amfitátru a ďalej po trase náučného chodníka označeného zelenou farbou. Po trase sa nachádzajú informačné tabule o faune a flóre v tejto lokalite.
Chodník vás dovedie po hrebeni k hornej stranici bývalého vleku na Jeruzalemskom vrchu.
Miestni obyvatelia si tu radi zaspomínajú na lyžovačku a veselé stretnutia pri hoteli Štart.
Bohužiaľ, zjazdovka už nie je udržiavaná a za dobrou lyžovačkou je potrebné cestovať z Kežmarku ďalej do okolia. Pešia trasa vás zavedie po žltej značke na odbočku zelenej značky. Krásne fotografické zábery sa na tejto trase dajú „uloviť“ nielen z pohľadov na Vysoké Tatry, ale aj na pohorie Magura a Levočské vrchy. Po odbočení na zelenú značku sa dostanete k rybníku Zlatná.
Jeho poloha s panorámou Vysokých Tatier v pozadí predurčuje na tiché rozjímanie.
Od rybníka vedie asfaltový cyklochodník späť k sídlisku SEVER a k blízkemu kežmarskému hradu.

Spracovala: Gabriela Bodnárová
Foto: Gabriela Bodnárová, František mathia, archív mesta Kežmarok

Zdroj: archív OOCR TSP