Kładka przez rzekę Dunajec, łącząca wioski Czerwony Klasztor – Słowacja i Niżne Szromowce – Polska. Przejście do Polski dla pieszych i rowerzystów.