Veľkonočné tvorivé dielne na Kežmarskom hrade

Gúľalo sa vajíčko

Múzeum v Kežmarku pripravilo od 11. do 20. marca 2024 podujatie pre žiakov základných škôl zamerané na spoznávanie veľkonočných zvykov, tradícií a obyčajov. Zámerom je venovať sa každej vekovej skupine individuálne so zreteľom na ich špecifické požiadavky.

CENA: 3,00 €

NEZABUDNITE SI PRINIESŤ VYFÚKNUTÉ VAJÍČKO!

Rezervácia je nutná na tel.č. 0918 742 726, alebo lektori@kezmarok.com.

 

TVORIVÉ DIELNE S REMESELNÍKOM NA KEŽMARSKOM HRADE PRE ŠKOLY

V pondelok 11., utorok 12. a streda 13. marca 2024, 9:00 – 15:00 budete vyrábať korbáče, písanky, či drôtikované vajíčka.
Pripravené sú pre Vás špeciálne dni, počas ktorých budete tvoriť s remeselníkmi. Tieto tvorivé dielne vedie remeselník – košikár, remeselníčka drôtikárka a remeselníčka – krasličiarka. Žiaci a študenti majú jedinečnú možnosť vyrábať dekorácie pod vedením odborníkov z daného remesla.

Všetci sa dozvedia čosi o technike remesla, vyskúšajú si samotnú výrobu a priblížia sa ku koreňom našich predkov.

Zdroj: https://kezmarok.com/