Slovenské kráľovské mestá sa prezentovali v Budapešti

Kežmarok (16.4.2019) – Spolupráca miest Bardejov, Kežmarok, Levoča a Stará Ľubovňa intenzívne pokračuje aj pod záštitou oblastných organizácií. Na pôde Slovenského inštitútu v Budapešti sa dňa 11. 4. 2019 spoločne prezentovali zástupcom maďarských cestovných agentúr a médií.

 Severné Slovensko so svojimi historickými regiónmi Spiš a Šariš je klenotnicou historických miest a tradícií. Množstvo pamiatok, zachovaných zvykov, remeselných, hudobných a ľudových tradícií, či pestrá gastronómia sú lákadlom pre turistov. Zvlášť keď sa jedná o miesta, ktoré si do prívlastku môžu označiť slovo „kráľovské“. Mestá Bardejov, Kežmarok, Levoča a Stará Ľubovňa sú hrdé na svoje historické dedičstvo. Našim spoločným záujmom je zachovávať kultúrne dedičstvo a udržiavať ho pre budúce generácie aj prostredníctvom rozvoja turizmu. Takého turizmu, ktorý ich nepoškodzuje, ale chráni, pomáha a zveľaďuje.

Na tomto území pôsobia tri oblastné organizácie cestovného ruchu – OOCR Tatry-Spiš-Pieniny, OOCR Severný Spiš Pieniny a OOCR Región Šariš, ktoré vyslali svojich zástupcov na pracovné stretnutie,  zorganizované  zahraničným zastúpením Ministerstva dopravy a výstavby SR.

V Budapešti sme sa stretli na pôde Slovenského inštitútu dňa 11.4. 2019. Na začiatku stretnutia sa uskutočnil živý vstup do regionálneho vysielania maďarskej televízie a rozhovor pre maďarský rozhlas.

Neskôr odznela prezentácia fotografií jednotlivých miest a krátky film o krásach Severného Slovenska. Návštevníci si vypočuli originálnu goralskú hudbu z Lesnice a poskytli sme im množstvo printových materiálov – brožúr a  letákov. Potom nasledovali ochutnávky regionálnych produktov – Tatranského čaju (Tatratea), minerálnej vody Sulinka a pekárenských výrobkov. Počas rozhovorov prejavili zástupcovia cestovných agentúr záujem o spoluprácu a návštevu kráľovských miest. Zaujímali sa o historické pamiatky a možnosti ubytovania.

Veríme, že sme vzbudili dostatočný záujem cestovných agentúr, aby motivovali maďarských návštevníkov pricestovať k nám. Našim cieľom je, aby prežili nezabudnuteľné zážitky, dobre si oddýchli a odchádzali spokojní.

Odkazy na výstupy z maďarskej televízie, printových médií, bloggerov budeme postupne uverejňovať.

Zdroj: OOCR TATRY-SPIŠ-PIENINY