Prednáška „Park tmavej oblohy“

Prednáška „Park tmavej oblohy“ pre školy a verejnosť o 9:00.

Prednáša RNDr. Igor Kudzej, CSc. riaditeľ Vihorlatskej hvezdárne v Humennom. Prednáška priblíži problematiku svetelného znečistenia a parky tmavej oblohy v Karpatoch.

Viac informácií www.kezmarok.com