Popoludnie so seniormi: Vzdelanosť na Spiši v období renesancie

SNG Kaštieľ Strážky pozýva všetkých seniorov v stredu 29. marca 2023 na popoludnie so seniormi do kaštieľa, kde sa dozvedia aký kultúrno – historický význam mal Spiš na vzdelanie, ako jeden z najvýznamnejších regiónov Horného Uhorska.

Viac informácií nájdete na Facebooku SNG Kaštieľ Strážky alebo stránke https://www.sng.sk/strazky