Pocta československej ikonickej šansoniérke zaznie z pier Martiny Sokolovej

Mesto Kežmarok pozýva v piatok 16. februára 2024 o 19.00 hod. do Mestského kultúrneho strediska v Kežmarku, kde sa uskutoční koncert Martiny Sokolovej na počesť Hany Hegerovej, s klavírnym sprievodom Mariána Leskovjanského a za účasti hostí.

Hana Hegerová je známa ako československá šansoniérka. Šansón medzi hudobnými žánrami možno prirovnať k poézii v literatúre. Obsahuje príbeh, ktorý sa interpret snaží vystihnúť. Martina Sokolová pripravila koncert na počesť tejto nezabudnuteľnej speváčky. Šansóny sú jej srdcu blízke, preto sa rozhodla vybrať skladby Hany Hegerovej a ďalšie piesne zdanlivo nesúvisiace a vložiť ich do jedného predstavenia. Spoločne sa necháme unášať príbehom, ktorý hľadá a nachádza významy v spievaných textoch.

Vstupné dobrovoľné.

Zdroj: https://www.kezmarok.sk/