OOCR Tatry-Spiš-Pieniny vydala obrazovú publikáciu  Paleta prírody  a pamiatok

S podporou KOCR Severovýchod Slovenska vydala OOCR Tatry-Spiš-Pieniny v októbri 2021 obrazovú publikáciu Paleta prírody a pamiatok.

Kniha obsahuje množstvo známych aj menej známych fotografických záberov, ktoré dokazujú čarokrásnu farbistú prírodu a úchvatné historické pamiatky regiónu Spiša, Pienin a Belianskych Tatier, ktoré sa oplatí navštíviť. Je prvou prezentačnou knihou organizácie tohto druhu, jej zostavovateľkou je Gabriela Bodnárová, vydavateľom – Vydavateľstvo JADRO z Kežmarku. Publikácia je trojjazyčná a poslúži členom OOCR Tatry-Spiš-Pieniny na prezentáciu regiónu.

Nebude síce zaradená do predaja, ale záujemcovia, ktorí sa budú zapájať do súťažných a prezentačných aktivít, ju môžu získať za dobrú spoluprácu s OOCR Tatry-Spiš-Pieniny alebo KOCR Severovýchod Slovenska.

Spracovala: Gabriela Bodnárová
Foto: Archív OOCR TSP