Mikuláš v Kežmarku

Mikulášska nádielka pre všetky dobré deti v Kežmarku sa uskutoční na Hlavnom námestí v nedeľu 4. decembra 2022.

Program začne o 17.00 hod. Vianočnou rozprávkou s pesničkami v naštudovaní divadla Portál z Prešova. Vo veselom príbehu o skoro stratených Vianociach nebude chýbať neposlušný čert a anjel, ktorý pomôže sviatky zachrániť.

Okolo 17.45 hod. by sme sa mali dočkať príchodu Mikuláša s družinou a spoločne rozsvietime vianočný stromček a les, ktorý v týchto dňoch vyrástol pred vstupom do radnice. Stromčeky v lese budú ozdobené vlastnoručne zhotovenými ozdobami od detí a žiakov kežmarských materských, základných a umeleckých škôl.

Mikuláš sa už teraz teší na všetky poslušné a dobré deti, ako mu zaspievajú, zarecitujú a odfotografujú sa s ním! Za odmenu má pre ne pripravené sladké maškrty.

Zdroj: Facebook Mesto Kežmarok – oficiálna stránka