MF DFS Krojované bábiky 2018

Medzinárodný festivla DFS Krojované bábiky sa uskutoční v dňoch 31. 5. – 5.6.2018 v mestách Kežmarok, Poprad, Svit a Stropkov , ako aj v okolitých obciach a vo Veľkej Lomnici.

Viac informácií nájdete www.osvetapoprad.sk