79. výročie oslobodenia mesta Levoča

Mesto Levoča pozýva na slávnostné kladenie kytíc (vencov) k pomníku padlých pri príležitosti 79. výročia oslobodenia mesta Levoča, ktoré sa uskutoční 24. januára 2024 o 13.00 hod. pri pomníku padlých na Námestí Majstra Pavla.

Levoču pred oslobodením počas 2. svetovej vojny okupovali nemeckí i maďarskí okupanti. Mesto Levoča oslobodil 27. januára 1945 1. Československý armádny zbor.

Československý armádny zbor pozostával z 3 samostatných pechotných brigád, ktoré sa formovali od roku 1942 a v Levoči po oslobodení v prvej polovici februára vznikla 4. samostatná brigáda Československého armádneho zboru, kde boli verbovaní miestni, ktorí pôsobili v partizánskych skupinách, povstalci, ktorí sa po oslobodení vrátili z hôr, aj tí, ktorí dovŕšili vek, kedy už mohli byť odvedení. 4. brigáda ďalej pokračovala naprieč oslobodzovaním bývalého Československa.

Zdroj: Facebook Mesto Levoča a https://www.levoca.sk/