vrbovAdres: Urząd Gminy Wierzbów, Vrbov 204, 059 72 Vrbov
E-mail: obecvrbov@stonline.sk
Tel.: +421524592125
GPS: 49.087645, 20.425042 (parking przy urzędzie gminy), 49.088087, 20.425067 (parking przy kościele parafialnym św. Serwacego), 49.082595, 20.425458 (parking przy kąpielisku termalnym)

.

W CZASACH, GDY PISANIE NIE BYŁO MODNE

Właśnie wtedy na terenach dzisiejszego Wierzbowa zaczęli się osiedlać przodkowie dzisiejszych mieszkańców. Ziemia, która po upływie tysięcy lat dostarcza archeologom świadectw dawnego osadnictwa, zdaje się doskonale pamiętać tamte czasy. Nie ma się co dziwić, że pomimo surowych warunków, ludzie osiedlali się tutaj. Któżby wszak nie chciał zamieszkać przed ołtarzem majestatycznych Tatr?

O KRÓLACH, KTÓRZY CHCIELI DOBRZE

Królowi Beli IV zawdzięczamy pierwszą pisemną wzmiankę o wsi Werbew z 1251 roku. Do Słowian zamieszkujących te tereny na przełomie XII i XIII wieku dołączyli osadnicy niemieccy. Ich napływ pociągnął za sobą rozwój oświaty i rozkwit gospodarczy. Z czasem Wierzbów otrzymał od władców specjalne przywileje. Jeden z owych przywilejów dawał mieszkańcom status wolnych ludzi. Między innymi dzięki temu Wierzbów stał się małym miasteczkiem. W sprzyjających czasach liczba mieszkańców sięgała 900, ale znacząco spadała podczas nawracających epidemii dżumy.

Innemu władcy również zależało Wierzbowie, choć jego starania przyniosły opłakane skutki. Za panowania Zygmunta Luksemburskiego rozpętała się wojna handlowa przeciwko Wenecji. Król Polski Władysław Jagiełło udzielił Zygmuntowi na ten cel pożyczki. W zamian zażądał stosownego zabezpieczenia. Jako że pożyczka nigdy nie została zwrócona, Wierzbów i inne miasta na 360 lat weszły w skład zastawu spiskiego.

GDZIE KWITNIE LEN, PODUPADA HANDEL

W Wierzbowie od dawien dawna uprawiano len. Istniały długie tradycje tkania płótna. Trudniej było o zbyt. Targi odbywały się głównie w Lewoczy i Kieżmarku, a ponieważ Wierzbów leżał na szlaku handlowym pomiędzy tymi miastami, przyniosło mu to więcej szkody niż pożytku. Oba wolne miasta przez 250 lat prowadziły ze sobą zaciekłą wojnę handlową. Spór toczył się o prawo składu. Dlatego ostatecznie mieszkańcy Wierzbowa w większej mierze przestawili się na uprawę roli i hodowlę bydła.

JAK JUŻ KLĘSKA, TO SROMOTNA

Marcowa noc roku pańskiego 1556 przyniosła wiele tragedii i cierpień. Płomienie pochłonęły większość drewnianych domów. Modły na nic się zdały – spłonęła plebania i kościół. Bezpowrotnie przepadły akty potwierdzające nadane przywileje i przechowywane przez trzy stulecia dokumenty. Co najgorsze, pożar zabrał też czternaście bogobojnych duszyczek. Jak tylko mieszkańcy Wierzbowa podnieśli się po pożodze, nadszedł kolejny niespodziewany cios. Zaraza pochłonęła trzodę i doprowadziła do klęski głodu.

Pożary nawiedzały Wierzbów jeszcze wielokrotnie, ale wyrządzały już mniejsze szkody. Z wyjątkiem tego, który wybuchł 21 października 1877 roku o czwartej nad ranem. Większość Wierzbowa obróciła się w popiół. Dzięki swej niezłomnej woli mieszkańcy odbudowali wieś ze zgliszczy, by doprowadzić ją do dzisiejszego rozkwitu.

GORĄCE ŹRÓDŁA

Być może to właśnie ogień sprawił, że natura odsłoniła jeden ze swoich skarbów. Dziś lecznicza woda termalna zasila kompleks basenów. Ze względu na swoją unikalność Thermal Park Vrbov przez cały rok są odwiedzane przez turystów z kraju i zagranicy.

RELAKS I ZWIEDZANIE

Ci, których relaks w dziesięciu basenach i zabawa w mini parku dinozaurów nie zadowala, powinni zwiedzić okolicę. Lewocza (21 km) urzeka historią i najwyższym gotyckim ołtarzem na świecie. Kieżmark (6 km) fascynuje imponującym zamkiem położonym w samym centrum miasta i drewnianym kościołem artykularnym wpisanym na listę UNESCO. Piękno podziemnych korytarzy można z kolei podziwiać w Jaskini Bielskiej (21 km).

 


Częścią pięknego Spisza jest też wioska Vrbov ukryta w dolinie pod Wysokimi Tatrami. Charakterystyczna jest surowym klimatem Tatr, jednak jest to ciekawa i rozwijająca się wioska z różnymi cennymi zabytkami kulturowymi. Najbardziej znana jest renesansowa dzwonnica i kościół św. Serwacego. Wioska tętni życiem dzięki aktywnym obywatelom i turystom, którzy przyjeżdżają do parku termalnego z wodami leczniczymi, otwartego przez cały rok.