Zlatý vek gitary

Zlatý vek gitary

Rossini – Carulli – Giuliani

KEDY: 20. júla 2019 (sobota) o 19:00

KDE: Kaplnka Kežmarského hradu

VSTUPNÉ: 5,- €, (predaj lístkov priamo pred koncertom)

Účinkujú:
– Michaela Kušteková – soprán
– Matúš Šimko – tenor
– Dominika Regešová – priečna flauta
– Adam Szendrei – husle
– Jakub Mitrík – romantická gitara

Viac informácií nájdete na www.kezmarok.com a na Facebooku TU.