Zlatý vek gitary

Zlatý vek gitary

Nemeckí romantici

Beethoven – Kreutzer – Spohr – Diabelli

KEDY: nedeľa 12. júla 2020 o 18.00 h

KDE: obrazáreň Kežmarského hradu

VSTUPNÉ: dobrovoľné

  • Matúš Šimko – tenor
  • Dominika Regešová – priečna flauta
  • Adam Szendrei – husle
  • Jakub Mitrík – romantická gitara

Zdroj: www.kezmarok.com