Žiarivé vianočné tvorivé dielne

Žiarivé vianočné tvorivé dielne

Pomôžte nám rozžiariť priestory Kežmarského hradu!

Spoločne ako kolektív vytvorte vianočný lampáš alebo ako jednotlivci vianočnú hviezdu. Lampáše a hviezdy vystavíme v expozíciách hradu počas III. ročníka Vianočnej prehliadky.

Výrobky môžete prinášať do Kežmarského hradu do 17. decembra 2020

Advent advent štyri sviece.
Prvá z nich sa zatrbliece,
potom druhá tretia zhorí
donesieme stromček z hory.
A keď štvrtá planie stíška,
tešíme sa na Ježiška.

Pomôžte nám rozžiariť Kežmarský hrad a naplniť svet nádejou v lepšie dni. Pre viac info nás môžete kontaktovať správou cez messenger na facebooku alebo telefonicky na č. 052/4280072.