Zátišia a krajiny výtvarníka Františka Žoldáka

Zátišia a krajiny je názov výstavy Františka Žoldáka, ktorá bude k dispozícii milovníkom umenia v priestoroch Výstavnej siene v Kežmarku na Hlavnom námestí 64 (budova knižnice) od 1. do 31. júla 2020. Vernisáž sa uskutoční v utorok 30. júna 2020 o 16.00 h.

Autor je v regióne Spiša známy ako galerista a výtvarník. Je to jeho 67. autorská výstava, v samotnom Kežmarku vystavoval viackrát či už samostatne, alebo s Klubom kežmarských výtvarníkov, ktorého je dlhoročným členom.

František Žoldák sa narodil v roku 1943 v Spišskej Novej Vsi-Hute. Po strednej škole pracoval ako propagačný výtvarník, neskôr ako metodik v Dome kultúry a vzdelávania v Poprade. Od roku 1967 pracoval 36 rokov v Tatranskej galérii v Hornom Smokovci a Poprade, kde sa značne pričinil o jej vybudovanie a rozvoj, tiež o rozvoj a aktivity výtvarného života v regióne.

Bol kurátorom desiatok výstav v Tatranskej galérii a iných kultúrnych inštitúciách. Publikoval recenzie k výstavám, pracoval v komisiách pre nákup zbierok v galériách a múzeách, v mnohých porotách výtvarných i fotografických súťaží. Krátko učil v ĽŠU a výtvarne viedol kolektívy detí i dospelých. Sám tvorivo pracoval v Klube kežmarských i popradských výtvarníkov.

Výtvarný prejav bol F. Žoldákovi blízky už od detstva, no tvorbe sa intenzívne venuje od roku 1965, keď sa postupne trpezlivou študijnou kresbou a tvorivou maľbou usiloval prepracovať k vlastnému štýlu. V lyricko-realistickej polohe stvárňuje obyčajné predmety každodenného života, kompozície kvetín i premeny spišskej krajiny.

S obľubou zachytáva malebné zákutia podtatranských i zamagurských obcí s rázovitou ľudovou architektúrou, ako i periférie spišských mestečiek. Tieto témy spracoval v širokej škále výtvarných techník kresby – maľbou akvarelom, temperou, pastelom, olejom i akrylom.

Jeho krajiny charakterizujú sumárne budované tvary architektúry a krajiny, zaujímavé detaily s výraznou líniou cesty smerujúcej k horizontu, ktorá má nielen kompozičný, ale aj symbolický ľudský význam.

Kompozície sú zbavené zbytočných detailov a farebná škála je udržiavaná v tónine blízkej prírode. Jej pomocou vyjadruje aj ročné obdobie, momentálnu atmosféru i vlastnú náladu, vždy však v harmonickom farebnom ladení. Touto výstavou vlastne predstavuje spomínaný okruh svojej maliarskej tvorby z posledného obdobia.

Výstavu je možné si pozrieť od 1. do 30. júla v pracovných dňoch od 9.00 do 12.00 h (na požiadanie v Kežmarskej informačnej agentúre) a od 12.00 do 17.00 h. Vstupné: dospelí 0,60 eur, deti a dôchodcovia 0,30 eur, organizované skupiny 0,20 eur.

Zdroj: www.mskskezmarok.sk/