ZAPÁLENIE PRVEJ ADVENTNEJ SVIECE V KEŽMARKU

Mesto Kežmarok pozýva na Ekumenické stretnutie pri adventnom venci, ktoré sa uskutoční 27. novembra o 15.00 hod. v parku pred Mestskou knižnicou v Kežmarku.

Pobožnosť za účasti štyroch predstaviteľov kresťanských cirkví v Kežmarku bude doplnená vystúpeniami spevokolov a vyvrcholí zapálením prvej sviece na adventnom venci v centre mesta.

Zdroj: Facebook Mesto Kežmarok – oficiálna stránka