Výzva: Legendy a príbehy z regiónu – Levočská biela pani

Legendy sú veľmi obľúbenou témou pri interpretácii histórie. Radi veríme, že sa zakladajú na pravde, hoci tá je diskutabilná. Aj súčasné doba ponúka nové legendárne výroky, príbehy, postavy…

Milí rodičia a milé deti,

pre malých „výtvarníkov“ a  „výmyselníkov“ vo veku do 10 rokov sme pripravili zábavu s legendárnymi postavami nášho regiónu. Každý mesiac uverejníme na našej stránke krátky príbeh a ilustráciu postavy, ktorá sa viažu k legende. Navodíme tému a vy sa budete už len zabávať. Rodičia vám môžu poradiť, ale výsledné dielko má byť detský výtvor.

Dnes Vám predstavujeme levočskú bielu pani:

Legenda o Levočskej bielej panej má viac podôb. Juliana Géciová – Korponayová,  v skutočnosti naozaj žila v Levoči, slávnom spišskom meste. Známa legenda uvádza, že Juliana, sa zamilovala do veliteľa nepriateľskej cisárskej armády, ukradla opitému richtárovi mesta Levoče  kľúče od mestskej brány a z lásky zradila svoje mesto. Druhá verzia vykresľuje obdobie protihabsburgského stavovského povstania Františka II. Rákociho, z rokov 1703 – 1709. V tejto sa hovorí, že Juliana zradila mesto v strachu, že po potlačení povstania príde jej rodina o všetok majetok. Cisár, ktorý sľúbil Juliane odmenu za zradu v tom čase zomiera,

Juliana je uväznená a nakoniec popravená na hrade Červený kameň. A tretia verzia hovorí o tom, že Juliana bola obvinená nespravodlivo ako dôsledok toho, že si mešťania vybavovali medzi sebou staré účty.

Úloha pre výtvarníka-výmyselníka:

Prikladáme  obrázok. Ten si môžeš vytlačiť, ľubovoľne vymaľovať a doplniť miesto/miesta, kam podľa teba levočská pani v minulosti chodila. Môžeš sa inšpirovať našou stránkou www.tatryspispieniny.sk, kde nájdeš veľa zaujímavých miest (v mestách, obciach, v prírode).

Kresbu doplň krátkym vymysleným príbehom (10-15 viet), kam mohla biela pani ísť, koho stretnúť, čo najradšej robila, a podobne.

Kresbu s príbehom zašli s pomocou rodičov vo forme 2 fotografií na našu adresu. Najnápaditejšiu  kresbu a najzaujímavejší príbeh (veselý, či smutný) uverejníme na našej web stránke www.tatryspispieniny.sk  a odmeníme vstupenkou, alebo vecnou cenou.

  • Termín doručenia: 14 dní od uverejnenia Výzvy
  • Termín vyhodnotenia  a zverejnenia: do 3 dní