VÝSTAVA PEDAGÓGOV VO ZUŠ V LEVOČI

20.10.2018 – 9.11.2018 – vstup voľný
VÝSTAVA PEDAGÓGOV VO ZUŠ V LEVOČI

Galéria Mesta Levoča Vás pozýva na výstavu pedagógov výtvarného odboru ZUŠ V Levoči pri príležitosti 60. výročia založenia školy. Výstavu diel Kataríny Drahomireckej, Ľubomíra Repaského a Jaroslava Švestku si môžete prísť pozrieť od 20.10. do 9.11.2018.