VITAJ JAR v Levoči

Mesto Levoča pre vás opäť pripravuje obľúbené podujatie VITAJ JAR.

Podujatie sa bude tento rok konať vo štvrtok 30. marca 2023 v priestoroch Mestského divadla – kongresová sála v čase od 10:00 hod. do 16:00 hod..

Tešiť sa môžete na vystúpenia detí z Materskej školy Gašpara Haina, žiakov Základnej školy Francisciho 11 a študentov Strednej odbornej školy pedagogickej v Levoči. Hru na fujare predvedie Ľubomír Kopčák.

Popoludní vystúpi DFS Dreveník pod vedením PaedDr. Boženy Švábovej.

Počas celého dňa bude prebiehať prezentácia remesiel zameraných na tradície a zvyklosti spojené s jarou. Odprezentuje sa 8 levočských škôl a 6 remeselníkov. Okrem iného sa môžete tešiť aj na ukážku dobovej kuchyne pod záštitou SNM – Spišského múzea v Levoči v Modrom salóniku. Ochutnať budete môcť obradové pečivo a hradné posuchy.

V priestoroch divadla – Zelený salónik nájdete aj približne 150 úžasných diel z 12 levočských škôl a materských škôl zapojených do súťaže mesta „LEVOČA NA JAR“. Hlasovať o výherných dielach budete môcť vy, verejnosť. Od 1.4. – 15.5.2023 bude spustené online hlasovanie na webstránke mesta www.levoca.sk (s preklikom aj cez facebook Mesta Levoča) alebo osobne vyplnením hlasovacieho lístka, ktorý nájdete na Mestskom úrade Levoča, oddelení cestovného ruchu a rozvoja mesta, I. poschodie, č. dverí 17.

Podujatie VITAJ JAR je realizované v rámci projektu „Radnica otvorená komunitám (Radnica)“, aktivity 4: Kultúrna spoločnosť je lepšia spoločnosť, kód projektu: CLT01027“.

Zdroj: www.levoca.sk