Vianočné tvorivé dielne na Kežmarskom hrade

Tradičné vianočné tvorivé dielne sú aktivitou, ktorú Múzeum v Kežmarku dlhoročne organizuje pre základné aj stredné školy. Zvyky a tradície najkrajších sviatkov v roku patria k Slovenskej kultúre.

Tento rok sa uskutočnia od 27. novembra do 8. decembra 2023, v časoch 8:30, 10:00, 12:15, 13:30.

Naši predkovia verili v čary a mágiu, ktorá je prítomná v mnohých obyčajoch predvianočného obdobia – stridžích dňoch, Vianočných dňoch až po sviatky Troch kráľov. Hodina tvorivých dielní je druhom neformálneho vzdelávania a žiakom poskytuje aj určitú formu relaxu a osvieženia bežného formálneho vyučovania v školách. Tvorivé dielne na Kežmarskom hrade majú dve časti, teoretickú – prezentácia predvianočných a vianočných zvykov a zaujímavostí a praktickú – výroba ozdôb a dekorácií pod vedením lektoriek.

REZERVÁCIE: telefonicky na čísle 0918 742 726

VSTUPNÉ: 3,00 €

Zdroj: https://kezmarok.com/