VEČERNÉ KOMENTOVANÉ PREHLIADKY – Levoča

Informačná kancelária mesta Levoča bude počas mesiacov júl – september 2018 poriadať oddychové, populárno-náučné večerné komentované prehliadky pre skupiny aj jednotlivcov v slovenskom, nemeckom, anglickom, maďarskom a francúzskom jazyku.

Tieto komentované prehliadky sa uskutočnia každú stredu v mesiaci so začiatkom o 19.30 hodine. V prípade záujmu a včasnej záväznej objednávke je možné ich uskutočniť aj mimo uvedeného dátumu, avšak iba v stanovenom večernom čase, a to iba pre skupiny.

Podujatie v trvaní 1 hodiny, bude realizované vždy len v prípade najmenej 10 záujemcov, a to v každom počasí v troch tematických okruhoch.

Stretnutie so sprievodcom je v Informačnej kancelárii mesta Levoča, Námestie Majstra Pavla 58, kde si zároveň môžu záujemcovia zakúpiť vstupenky 30 minút pred začiatkom akcie v tejto cene:

Slovenský jazyk :

dospelí a dôchodcovia 2 €

deti od 6 do 18 rokov 1 €

Cudzí jazyk :

dospelí a dôchodcovia 3 €

deti od 6 do 18 rokov 2 €

 

Na podujatie je nutné sa objednať prostredníctvom on-line rezervačného systému. Objednávka je platná iba po vyplnení a doručení formulárov (ikle@levoca.sk alebo osobne pred prehliadkou), ktoré sú v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a sú umiestnené pod on-line rezervačným formulárom. V prípade, že si objednávateľ nemá možnosť vytlačiť tieto formuláre, môže ich podpísať pred prehliadkou v Informačnej kancelárii mesta Levoča.

Zrušiť komentovanú prehliadku je možné zo strany objednávateľa aj poskytovateľa služby (nedostatočný počet záujemcov, organizačné a technické príčiny) aspoň deň pred uskutočnením podujatia.

Viac informácií nájdete http://ik.levoca.eu/vecerne-komentovane-prehliadky/