Vansovej Lomnička

Vansovej Lomnička

ÚNIA ŽIEN SLOVENSKA Okresná organizácia Kežmarok a MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO Kežmarok Vás pozývajú na okresné kolo 51. ročníka súťaže v prednese poézie a prózy žien a dievčat

KEDY? 20. februára 2018 (utorok) o 14.00 h

KDE? v Mestskom kultúrnom stredisku Kežmarok, Starý trh 46

Prihlásiť do súťaže sa môžete v MsKS, Starý trh 47, Kežmarok do 9. 2. 2018

e-mail: programy@mskskezmarok.sk alebo v Kežmarskej informačnej kancelárii, Hlavné námestie 46, Kežmarok

Viac informácií nájdete na webovej stránke www.kultura.kezmarok.sk/

vansovej-lomnicka-kk18