V Kežmarku začali s rekonštrukciou renesančnej zvonice

Mesto Kežmarok pokračuje v obnove národnej kultúrnej pamiatky. V piatok 19. marca sa konalo slávnostné odovzdávanie renesančnej zvonice na komplexnú obnovu exteriéru. Kompletne rekonštruovaná bola naposledy v roku 1999.

Predávania symbolického kľúča k zvonici sa okrem primátora mesta Jána Ferenčáka zúčastnil aj predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský. Teší ma, že spolu s Mestom Kežmarok môžme byť spoluúčinní pri realizácii rekonštrukcie tejto krásnej zvonice, ktorá si zaslúži opravu,” uviedol vo svojom príhovore Majerský. Farár a rímskokatolícky dekan farnosti Kežmarok František Trstenský zvonicu pred odovzdaním požehnal.

Stavba zvonice, ktorá má pôdorys štvorca, sa datuje do roku 1515. Vo vnútri sú na drevenej konštrukcii zavesené tri zvony, pričom najstarší zvon je z roku 1525. Na troch stranách fasády sa nachádzajú veľké arkádové zvukové okná. Na južnej strane sú umiestnené strielne, stavba mala v minulosti fortifikačný charakter. Sgrafitová výzdoba mala podľa tradície zlatý podklad, preto ju nazývali zlatou vežou. Zvonicu zdobí renesančná štítková atika s erbami cisárskeho habsburského rodu, Uhorska a mesta Kežmarku.

„Zvonica sa nachádza v centre mesta a stojí v tesnej blízkosti Baziliky sv. Kríža, ktorej dejiny siahajú do 13. storočia a ktorá je často navštevovaná nielen domácimi ale aj zahraničnými turistami. Je právom považovaná za najkrajšiu kampanilu na Spiši a teším sa, že ju obnovíme a uchováme tak kultúrne dedičstvo pre ďalšie generácie,“ povedal primátor Ján Ferenčák. Zároveň uviedol, že samospráva získala 247 401,49 eur ako podporu cez dve výzvy z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja.

Rekonštrukcia je rozdelená na dve fázy, ktoré budú realizované v nadväznosti. Prvá fáza sa týka projektu s názvom Komplexná obnova národnej kultúrnej pamiatky Zvonica na ul. Kostolné námestie 16 v Kežmarku s č. ÚZPF 2606/4 a pozostáva z opravy a náterov fasády, pokládky pochôdzej, vonkajšej zámkovej dlažby s podkladnými vrstvami systému štrkodrvy a geotextílie a oprava oplechovania parapetov. Súčasťou fasády je nástenná maľba, ktorá si vyžaduje reštaurátorský prieskum a následné reštaurátorské opravy.Schválená výška dotácie je 152 850,00 eur.

V druhej fáze sú zahrnuté rekonštrukčné a reštaurátorské práce zamerané na reštaurovanie sgrafitovej výzdoby a historických omietok, nanesenie farebnej povrchovej úpravy, lazúr a v neposlednom rade reštaurovanie kamenného portálu so schodmi. Tieto práce budú realizovaná v rámci projektu s názvom Rekonštrukcia renesančnej NKP Zvonica v Kežmarku. Schválená výška dotácie je 94 551,49 eur. Projekt podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja.

Zdroj: www.kezmarok.sk