V Bachledke vysadia 5000 stromov

Pri príležitosti Dňa Zeme vysadí Bachledka s dobrovoľníkmi vyše 5 000 stromov.

Príroda potrebuje našu pomoc. Stredisko Bachledka Ski & Sun, deti základnej školy, detského domova a obyvatelia Malej Frankovej sa preto rozhodli spojiť sily pre dobrú vec. V sobotu 18. mája 2019 vysadia v tunajších lesoch vyše 5 000 stromčekov.

Stav lesov Spišskej Magury už dlhší čas nie je ideálny. Lesy sú poškodené víchricami, ktoré sa územím prehnali už i tento rok. Rovnako tak podkôrnym a drevokazným hmyzom, ktorý poškodil značnú časť stromov. Chodník korunami stromov preto oslovil Technickú univerzitu vo Zvolene a Pieninský národný park, ktorí navrhli opatrenia na zlepšenie terajšieho stavu. Stredisko tak každý rok vysadí tisícky nových stromov a osadí lapače hmyzu aby obnova lesa prebiehala rýchlejšie.

Silu spojí stredisko Bachledka Ski & Sun, Chodník korunami stromov, Pieninský národný park a obyvatelia okolitých obcí i pri príležitosti Dňa Zeme. Všetci sa stretnú v sobotu 18. mája 2019 s rovnakým cieľom – pomôcť prírode. Počas akcie spolu vysadia vyše 5 000 stromčekov a vyčistia čo najväčšiu časť lesa od odpadkov. Súčasťou programu bude i prednáška Pieninského národného parku o ochrane prírody a sprevádzaná vychádzka Chodníkom korunami stromov. Podujatie bude mať i výchovnú funkciu. Zúčastnia sa ho deti základnej školy vo Veľkej Frankovej, Detský domov i iní dobrovoľníci a obyvatelia okolitých obcí. Stredisko ma pritom v pláne urobiť z tejto akcie každoročnú tradíciu a vysadiť každý rok tisícky nových stromov.

„Stromy sme vysádzali svojpomocne už i v minulosti. Teraz však príroda potrebuje našu pomoc intenzívne, preto musíme spojiť naše sily aby sme zvládli vysadiť väčšie množstvo sadeníc a vyčistiť od odpadkov čo najväčšiu časť lesa.“ Stredisko na vlastné náklady zabezpečí sadenice stromov, lapače hmyzu, materiál na zber odpadkov i občerstvenie pre dobrovoľníkov.

Uvedomujeme si, že prírodu zaťažuje i rastúci turizmus. Návštevníci pohybujúci sa prírodou mimo vyznačených chodníkov sa nesprávajú vždy vzorne. Odpadky nachádzame po celom lese. Areál bude preto investovať i do osvety turistov. Už dlhšie sa v stredisku nachádza informačné miesto, na ktorom sa turisti dozvedia ako dlho sa v prírode rozkladá jednotlivý odpad. Edukačných miest a foriem pribudne, no i tu platí dobré známe, že treba začať od seba. Bachledka preto vypracovala niekoľko opatrení a krokov, ktorými chce postupne zlepšovať stav okolitej prírody a prispieť tak k jej zachovaniu pre ďalšie generácie. ň

Ďalší dobrovoľníci sú srdečne vítaní. Stretneme sa už v sobotu 18.5.2019 o 10:00 pri bistre Furmanec pod svahom v Malej Frankovej.

Zdroj: TS www.chodnikkorunamistromov.sk