Turistický prechod po trase Magurské sedlo-Toporecké sedlo-Plontana-Veterný vrch-Vyšné Ružbachy

V súlade s programom Dní športu mesta Kežmarok 2016 organizujú starší turisti mesta v sobotu 17.09.2016 turistický prechod po trase Magurské sedlo-Toporecké sedlo-Plontana-Veterný vrch-Vyšné Ružbachy(čas 4,5-5 hod., dĺžka trasy cca 15 km).

V prípade záujmu o uvedené podujatie sa môžete prihlásiť Ing. I. Kučárovi buď cez e-mail igor.kucar@post.sk alebo telefonicky na č.0915 207358 v termíne do 16.09.2016.

Odchod autobusom je v uvedený deň o 07.00 hod. z parkoviska pri novom futbalovom štadióne. Odchod z Vyšných Ružbách je plánovaný o 16.00 hod.

Náklady na dopravu hradí mesto Kežmarok, ostatné náklady(strava, občerstvenie, prípadne poistenie) si hradí účastník.

Spracoval: Ing.Igor Kučár