Tri letušky v Paríži – zmena termínu

Mestské kultúrne stredisko v Kežmarku

Tri letušky v Paríži

Mestské kultúrne stredisko v Kežmarku Vás pozýva na predstavenie s názvom Tri letušky v Paríži.

ZMENA TERMÍNU Predstavenie Tri letušky v Paríži je preložené na 15. 3. 2018 z dôvodu ochorenia účinkujúcej. Zakúpené vstupenky platia v náhradnom termíne.

Hrajú:
Ján Dobrík, Richard Stanke, Viki Ráková, Ivana Kubáčková, Henrieta Mičkovicová, Mária Breinerová

Vstupné: 17,00 €

Predpredaj vstupeniek:
MsKS Kežmarok, Starý trh 47
Kežmarská informačná agentúra, Hlavné námestie 64

Online:

MsKS: http://www.kultura.kezmarok.sk/klient-285/kino-76/stranka-1587/film-209333

tri-letusky-pariz